Barclays spår fall i kvoteprisen på CO2

Kvoteprisen på CO2 vil falle etter at politikerne ikke klarte å komme frem til en bindende klimaavtale i København.
<B>KLIMABØLLE:</B> Kullkraftverk i Cottbus, Tyskland.
KLIMABØLLE: Kullkraftverk i Cottbus, Tyskland.

CO2-analytiker Trevor Sikorski spår at kvoteprisen på CO2 vil falle med 7 prosent når markedet åpner for handel mandag. Det melder Bloomberg. Grunnen til prisfallet er et skuffende utfall av klimaforhandlingene i København.

- Det ble enda lavere enn våre moderate forhåpninger, sier Sikorski til Bloomberg.

Det ble ingen bindende avtale i Kongens by, bare løse løfter fra enkeltland om kutt i CO2-utslippene.

Også CO2-analytiker Heiko Siemann ved UniCredit i Munchen tror også at prisen skal falle til uken.

Fredag sluttet kvoteprisen for 2009 - en tillatelse for å slippe ut et tonn CO2 - på 13,58 euro. Det var et fall på 7 prosent i løpet av uken. Det er omsatt CO2-kvoter for 92 milliarder dollar eller 540 milliarder kroner i det europeiske markedet så langt i år. Kvoteprisene har jevnt over falt mellom 10 og 20 prosent.

Avhengig av USA

EU varslet i København at unionen vil holde seg til målet om å redusere utslippene med 20 prosent i forhold til 1990-nivået innen 2020. Tidligere har EU lovt å øke målsetningene til 30 prosent dersom andre land forplikter seg i samme grad.

Den amerikanske Kongressen vil antagelig vedta en lov om å redusere utslippene sine med inntil 17 prosent mellom 2005 og 2020.

- Styrken til kvotemarkedet avhenger mer av USA enn av noen andre, sier Jos Delbeke, som leder EU-kommisjonens miljøkontor til Bloomberg.

Amerikanske CO2-utslipp økte kraftig mellom 1990 og 2005. I EU var utviklingen motsatt. Kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa førte til at mye av tungindustrien der ble lagt ned, noe som ga mye mindre CO2-utslipp.

Lettere u-landskvoter

Kvotene som gir tillatelse til å slippe ut CO2 og andre klimagasser kan enten tildeles av myndighetene i enkeltland, eller oppstå ved investeringer i klimavennlige prosjekter i u-land. Slike prosjekter kan være rensing av utslipp eller investeringer i kraftproduksjon som ikke slipper ut CO2.

Prosjektene godkjennes av FN. Ifølge Bloomberg er det totalt kommet inn 5641 prosjekter som har søkt om godkjenning. For 66 prosent av prosjektene har imidlertid ikke FN tatt stilling til godkjenningen ennå.

FN lover imidlertid å utvide avdelingen som har ansvaret for vurdering av slike kvoter om kort tid.

Les også kommentaren: Avgifter er mye bedre enn CO2-kvoter

På forsiden nå