Bellona-Hauge har laget  Goliat-liste og krever gransking

Bellona har laget en lang liste av kritiske forhold ved Goliat-plattformen og krever granskning og fortsatt full stans av produksjonen.


<p><b>GIGANTEN:</b> Goliat-feltet utenfor Hammerfest er det første oljefeltet som kommer i produksjon i norsk del av Barentshavet. Oljen produseres om bord og sendes med tankere til Europa.</p>

GIGANTEN: Goliat-feltet utenfor Hammerfest er det første oljefeltet som kommer i produksjon i norsk del av Barentshavet. Oljen produseres om bord og sendes med tankere til Europa.

Fredag fortalte ansatte på Goliat-plattformen til nettstedet Upstream at de ikke føler seg trygge. De fortalte om stort arbeidspress og at viktig vedlikehold forskyves. De ber om produksjonsstans for å komme à jour med vedlikeholdet på plattformen.

Bellona har gått gjennom korrespondanse for ulike offentlige kontrolletater siden oppstarten i vinter.

De har funnet følgende hendelser:

20. februar: Mann over bord på Scarabeo 8
17. april: Gasslekkasje
18: april: Gasslekkasje
10. mai: Røykutvikling i generator
10. mai: Strømbrudd
12. mai: Hydraulikkutslipp
28. mai: Gassalarm ved gassdeteksjon
17. juni: Gassdeteksjon i forbindelse med vedlikehold av ventil
25. juni: Personskade ved vinsjarbeid
27. juni: Gassdeteksjon
8. juli: Varmedeteksjon og tap av kraft (falsk alarm)
3. august: Gassdeteksjon
27. august: Strømbrudd og evakuering.

(Gassdeteksjon vil si at gass er påvist, men ikke kilden til det. Gasslekkasje betyr at man vet hvor gassen kommer fra).

– Det er all grunn til å slå alarm. Vi ber både politi og riksrevisjonen gå inn og granske hva som har skjedd. Det har kommet frem en rekke alvorlige hendelser både knyttet utslipp av sorte kjemikalier og metanlekkasjer på Goliat. I tillegg har flere saker ført til personskade og fare for liv og helse for de ansatte på plattformen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

 <p><b>KREVER GRANSKING:</b> Bellona-leder Frederic Hauge.</p>

KREVER GRANSKING: Bellona-leder Frederic Hauge.

– Det verste i denne saken er at Petroleumstilsynet har gitt tillatelse til oppstart på en plattform som ikke er ferdig. Det gjør at arbeiderne ikke føler seg trygge, og at det er betydelig risiko for en storulykke. Slik skal vi ikke ha det på norsk sokkel, sier Hauge.

Evakuering

I helgen ble 51 personer evakuert fra Goliat-plattformen i Barentshavet etter etstrømbrudd. Årsaken er ikke kjent.

Fredag, dagen før evakueringen, ble det kjent at Hovedverneombudet på Goliat, og fagforeningene Lederne og Industri Energi hadde sendt en bekymringsmelding til Petroleumstilsynet, hvor de ber om driftsstans på Goliat fordi de frykter for sikkerheten til de ansatte.

Bellona har lenge vært bekymret over utviklingen på Goliat.

I mars ble Goliat-operatøren ENI politianmeldt av Bellona på grunn av fire utslipp av brannskum med farlige kjemikalier i 2015.

Krever svar

Nå ønsker Bellona svar på hvor mange ukontrollerte gasslekkasjer som faktisk har oppstått siden Goliat ble satt i drift 12. mars.

– Den dagen olje- og energiminister Tord Lien åpnet plattformen var produksjonen stengt på grunn av gassalarm. Det burde fått alarmklokkene til å ringe. I stedet har hensynet til produksjon og penger blitt satt over hensynet til miljøet og menneskeliv, mener Hauge.

– Vi mener Riksrevisjonen bør granske Petroleumstilsynet for å ha gitt tillatelse til oppstart på en plattform som ikke er ferdig. Vi ønsker undersøkt hvordan den var mulig og om det ble utøvd politisk press. Vi mener også at politiet bør åpne etterforskning på eget initiativ, da Hovedverneombudenes brev til Petroleumstilsynet dokumenterer åpenbare brudd på styringsforskriften, sier Hauge.

Avviser

Direktør for ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt i ENI, Andreas Wulff, sier de ikke går på akkord med sikkerheten.

- I forbindelse med hendelsen fredag kveld, der kraftforsyningen til plattformen falt bort, ble ikke-essensielt personell evakuert som et føre var prinsipp og i henhold til prosedyre. Evakueringen stanset da kraftforsyningen ble gjenopprettet. Vi gjennomfører nå en granskning for å finne de bakenforliggende årsakene til hendelsen. Det er for tidlig å konkludere om årsak til hendelsen, sier han.

- For å ivareta sikkerheten om bord vil vi ikke sette i gang produksjonen før dette er gjennomført og eventuelle utbedringer utført. Vi er i jevnlig dialog med ansatterepresentanter der blant annet inneholdt i brevet som ble sendt til petroleumstilsynet i juni diskuteres. Det er ikke uvanlig at man opplever ulike utfordringer i oppstartfasen av denne typen komplekse innretninger, men vi går ikke på akkord med sikkerheten. Derfor er også produksjonen nå nedstengt.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå