Bernanke mener veksten kan ta seg opp

Den amerikanske sentralbanksjefen er overrasket over bedring i arbeidsmarkedet.

HALVÅRLIG HØRING: Sentralbanksjef Ben Bernanke i den amerikanske sentralbanken er onsdag på sin halvårlige høring i den amerikanske kongressen.
HALVÅRLIG HØRING: Sentralbanksjef Ben Bernanke i den amerikanske sentralbanken er onsdag på sin halvårlige høring i den amerikanske kongressen.

Den amerikanske sentralbanksjefen Ben Bernanke beskriver i sin halvårlige redegjørelse for den amerikanske kongressen ujevn og varierende innhenting i den amerikanske økonmien.

2011 startet med minimal vekst i det amerikanske bruttonasjonalproduktet, mens veksten løftet seg til rundt 2,25 prosent på årlig basis i 2. halvår.

- Den begrensede informasjonen som er tilgjengelig for 2012 tilsier at veksten fortsetter i en takt omtrent på linje med eller noe høyere enn veksten som ble registrert i andre halvår i fjor, sier Bernanke i sin redegjørelse.

Jobbmarkedet overrasker

Bernanke sier i sin redegjørelse at de siste måneders kraftige forbedring i arbeidsmarkedet har vært større enn det den amerikanske sentralbanken hadde ventet på forhånd.

Den offisielle arbeidsledigheten har de siste månedene falt fra 9 til 8,3 prosent.

Men for at arbeidsmarkedet skal fortsett å forbedre seg i samme grad, må det enda større vekst til i økonomien.

Derfor forteller han til politikerne at det ikke er grunn til å forvente at arbeidsledigheten skal falle like mye i 2012.

I talen sier Bernanke at han ser tegn til at den sterkt ekspansive pengepolitikken som den amerikanske sentralbanken fører begynner å gi resultater.

Produksjonsvekst

Han viser blant annet til at en vekst i industriproduksjonen på 15 prosent siden bunnen etter finanskrisen i 2008.

I tillegg viser han til at bedriftenes investeringer i produksjonsutstyr har vokst med 12 prosent på årsbasis i 2. halvår i fjor.

Eksportveksten har på sin side bremset noe opp.

Europa tynger

Situasjonen i Europa har tynget den globale veksten og det amerikanske boligmarkedet har påvirket tilliten i landet negativt, ifølge Bernanke.

På forsiden nå