Bjarne Hope er død

Skattedirektør Bjarne Johannes Hope er død.

Hope døde i natt etter et kort tids sykeleie. Han ble 62 år gammel.

Han var utdannet sivilingeniør fra NTH, der han ble uteksaminert i 1968. Han var gift med Magnhild Kvamsdal Hope, og etterlater seg to voksne barn.

Hope ble utnevnt som skattedirektør i 1995.

Hedret i forrige uke

For en drøy uke siden ble Hope tildelt Den Kongelige Norske St. Olavsorden for sitt samfunnsgavnlige virke.

Ordenen ble delt ut i Skattedirektoratet 22. juni.

Svein Kristensen er fungerende skattedirektør.

På forsiden nå