Børssjefen frykter kursfall

Børsdirektør Bente A. Landsnes var redd for hva som ville komme i gårsdagens eierskapsmelding. Hun er fortsatt urolig. Det er derimot ikke Yaras styreleder.

- Det er positivt at regjeringspartiene sier de vil følge anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, men de sier også ting som ikke støtter opp dette, sier børsdirektør Bente A. Landsnes.

Hun er bekymret over at Regjeringen hvert år skal forfatte meldinger og instrukser som vil kunne detaljstyre selskapene.

- Hvis vi går inn i en tid der vi får endrede meldinger ut fra skiftende regjeringer, er det meget uheldig. Forutsigbarheten i forhold til markedet vil kunne forsvinne, noe som vil kunne skape en politisk risikopremie på selskapene hvor staten er eier. Denne risikoen vil kunne smitte over på andre selskaper på Børsen, fordi staten er en så dominerende eier, sier Landsnes.

Ga få klare svar

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen legger sine føringer på fremtiden gjennom eierskapsmeldingen som kom i går formiddag. Han fikk stadig spørsmål om hva denne kunne bety for eksempel for Norsk Hydro, som har ønsket å selge ut eller legge ned bildelvirksomheten sin. Men det ville han ikke svare klart på.

- Dette er et klart signal til styrene når de vurderer selskapets strategi i fremtiden, sier Andersen, som samtidig vil respektere de spillereglene som allerede er lagt for eierskap i Norge.

Det kan kanskje berolige dem som jobber i norsk meglerbransje. En av deres oppgaver er å selge Norsk Hydro, Statoil, Yara og Telenor som såkalte "case" til utenlandske investorer. Målet er å få solgt aksjer.

Grunn til bekymring

- Nå har jeg ikke fått lest meldingen ennå, men generelt kan jeg si at jo flere signaler og jo mer støy som kommer fra politikerne, desto vanskeligere er det. Hvis resultatet er at det ikke er lov å ha motiverte ledere, vil det ha en effekt. Jeg håper at også politikere forstår at det er bedre at en aksjekurs står i 110 enn i 30, sier administrerende direktør Anders Onarheim i meglerhuset Carnegie.

Guttorm Schjelderup er professor på foretaksøkonomisk institutt ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han mener utenlandske investorer kan ha grunn til bekymring.

- Dersom dette fører til mindre omstilling, og dersom målene om norsk industriutvikling og forretningsmessig avkastning ikke samsvarer, så vil det kunne være en kime til bekymring, sier Schjelderup.

Ny omstillingslov

Børsdirektør Landsnes er også skeptisk til at selskapene må gå i dialog med fylkeskommunene og andre dersom de planlegger omstillinger eller nedleggelser av arbeidsplasser.

- Jeg tror dette lett blir en distriktspolitisk diskusjon med fylkeskommunene, og jeg kan ikke se at fylkeskommunen er skodd for det, sier Landsnes, som heller ikke liker at alle fullmakter om videre statlig nedsalg trekkes tilbake.

Yaras styreleder Øyvind Lund vil bli direkte påvirket av eierskapsmeldingen. Selskapet er børsnotert, men har staten som storeier. Han synes ikke meldingen angir en ny retning for selskapet utvikling videre.

- Ikke det jeg kan se. Jeg synes ikke det kommer frem noe har som gjør det vanskelig å utvikle selskapet videre, sier han.

Han er generelt fornøyd med meldingen.

- Jeg syns det er et greit budskap. Målet er tydelig uttrykt, sier han, som heller ikke ser det som noe problem at det vil komme nye slike meldinger årlig.

På forsiden nå