Byråkratikostnadene økte 34 prosent på fire år

Regjeringen bruker stadig mer på administrasjon i Kommune-Norge. Regningen vokste med seks milliarder fra 2005 til 2009.

– Man må stille krav til økt effektivitet, ikke bare øse ut penger. Disse tallene viser at en stor del av midlene som er gitt til kommunene de siste årene er endt i administrasjonen, ikke for eksempel til skoler eller barnehager, sier Høyres Jan Tore Sanner.

Kraftig økning

Da sentrumsregjeringen pakket ut av regjeringskvartalet i 2005, brukte man bare drøye 16 milliarder på administrasjonen i landets 430 kommuner og 18 fylkeskommuner.

I 2009 brukte Liv Signe Navarsetes departement over 22 milliarder på de samme oppgavene, viser tall fra Finansdepartementet. Det er en økning på 34 prosent i løpet av fem år.

Sanner mener kommunene har store penger å spare på å stramme inn pengebruken.

– Er dette en anklage mot politikere sentralt, eller mot politikerne der ute i kommunene, som bruker penger på administrasjon i stedet for barneskoler?

– Jeg mener dette er et resultat av at den rødgrønne regjeringen har gjort det til et ordtak at "det ikke skal stå på penger". Et slikt budskap stimulerer ikke til effektiv bruk av pengene. Dette er prioriteringer som er gjort lokalt, men det må også settes krav sentralt.

– Hva vil dere gjøre, med kommuner som ikke prioriterer riktig?

– Det handler først og fremst om hvilke styringssignaler som gis. Vi forventer at kommunene strammer inn.

Inntekter

– Men dere har ingen pisk for kommuner som ikke leverer som ønsket?

– Det er det vanskelig å ha, men jeg ser for meg økt bruk av "benchmarking", der tilbudet i ulike kommuner sammenlignes offentlig. Det vil vise hvordan pengene brukes, og jeg mener det er en god måte å sørge for mer effektivitet på, sier Sanner.

I Kommunal- og regionaldepartementet avviser man fullstendig at det har vært en uforholdsmessig stor økning i pengebruken hos administrasjonen.

– Dette må en se i sammenheng med den sterke veksten i Kommune-Norges inntekter. Andelen av pengene som går til administrasjon er i den sammenheng forholdsvis lavere enn den var tidligere, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken til VG.

– Så Kommune-Norge er ikke overbyråkratisert?

– Nei, heller tvert imot. Vi er selvfølgelig opptatt av at det er tjenestene, ikke administrasjonen som skal ha mer penger, men det er heller slik at kommunene har for liten administrasjon i forhold til oppgavene de er satt til å gjøre, sier Sandbakken.

Forsiden

På forsiden nå