Spår første renteøkning neste sommer

Den første renteøkningen fra Norges Bank etter oljenedturen vil komme raskere enn mange tror, ifølge sjeføkonom Frank Jullum.


<p><b>RENTESJEF:</b> Øystein Olsen og Norges Bank har holdt renten uendret siden våren i fjor. Den første økningen kommer neste sommer, tror økonomene i Danske Bank.</p>

RENTESJEF: Øystein Olsen og Norges Bank har holdt renten uendret siden våren i fjor. Den første økningen kommer neste sommer, tror økonomene i Danske Bank.

Svaret på oljenedturen fra Norges Bank var rentekutt, noe som etter hvert har gitt en rekordlav styringsrente.

Fra slutten av 2014, da oljeprisen for alvor begynte å falle, har sentralbanksjef Øystein Olsen senket renten fra 1,25 til 0,50 prosent, noe som har bidratt til å dempe oljesjokket som traff økonomien.

De siste løypemeldingene, blant annet sentralbankens regionale nettverk og arbeidsledighetstall, peker nå mot at økonomien er på bedringens vei.

Men en inflasjon som for tiden faller og lave renter utenlands har bidratt til at få venter noen snarlig renteøkning her hjemme.

Selv har Norges Banks siste rentebane, altså utsiktene for renten fremover, signalisert at en renteøkning ikke skal prises fullt inn før i første kvartal 2019.

Spår første renteøkning neste sommer

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror derimot at første rentehopp kommer langt tidligere enn det mange har antatt.

I meglerhusets nye rapport om de økonomiske utsiktene er nemlig prognosen at styringsrenten settes opp et knepp neste sommer.

– Den erkjennelsen at veksten er i ferd med å ta seg opp og risikoen for nye tilbakeslag drevet av oljesektoren har avtatt, gjør at du skal slutte å snakke om sannsynligheten for nye rentekutt, sier Jullum til E24.

– Vi skal begynne å se på hvor vi skal prise inn første renteøkning, sier han.

 <p>Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.</p>

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

Grunnen er høyere økonomisk vekst i økonomien og at inflasjonen vil ta seg opp igjen, ifølge rapporten.

– Når vi i tillegg venter noe høyere vekst også neste år, og samtidig tror inflasjonen tar seg opp raskere enn Norges Bank ventet, betyr det at vi nå tror Norges Bank kommer til å levere den første renteøkningen i juni neste år. Dette er betydelig tidligere enn markedsprisingen for tiden, skriver Danske Bank.

Sjeføkonomen viser til at nøkkeltallene siden mars tilsier en «betydelig høyere vekst i norsk økonomi», og at bedringen i økonomiens kapasitetsutnyttelse ligger et til halvannet år foran Norges Banks skjema.

– Den naturlige konklusjonen på at kapasitetsutnyttelsen er betydelig høyere, alt annet likt, er at tidspunktet for første renteøkning skal trekkes betydelig nærmere i tid, sier han.

Tror inflasjonen snur opp

Inflasjonsutviklingen vil etter hvert heller ikke være et argument mot å heve renten, ifølge Jullum.

Fra en bunn på 1 prosent i juli anslår Danske Bank at prisveksten vil trekke opp mot 2 prosent ved utgangen av året, ikke langt unna målet til Norges Bank.

Det skyldes blant annet en valutaeffekt på prisveksten.

Styrkingen av kronekursen gjennom 2016 har bidratt til nedgang i inflasjonen i år, på grunn av effekten på importprisene.

Men i år har kronen igjen svekket seg, noe som etter hvert vil bidra til å trekke inflasjonen opp igjen.

– Det har også vært en ekstra effekt av lave priser på matvarer og flyreiser som vi tror vil reverseres, sier Jullum.

Tror mulighet for rentekutt fjernes

Det første steget på veien mot en høyere rente tror Jullum at Norges Bank vil ta ved rentemøtet til uken.

Frem til nå har sentralbanken sagt at det er en viss sannsynlighet for at styringsrenten kan bli satt enda lavere.

Danske Bank tror den nye rentebanen som presenteres neste torsdag vil bli oppjustert.

– Slik det ser ut for oss vil denne oppjusteringen være tilstrekkelig til å fjerne sannsynligheten for ytterligere rentekutt, og samtidig vil tidspunktet for den første renteøkningen skyves noe nærmere i tid.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå