- De tror meg ikke i Sveits

Verdens reaksjon på mannlige statsråder på pappaperm.

To av de rødgrønne mannlige statsrådene er ikke på jobb for tiden, fordi de er hjemme med barna.

- Når jeg forteller det i møter i utlandet, tror de meg ikke, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Barne- likestillings og integreringsminister Audun Lysbakken og justisminister Knut Storberget er for tiden bleieskiftarbeidere i pappapermisjon.

Det er en av ordningene Stoltenberg trekker frem for å vise fordelene ved den norske velferdsmodellen.

- Jeg har fortalt om det i ulike møter, blant annet i London nylig. Det er en ordning som er utenkelig i svært mange land. Jeg forteller at det er svært bra for likestillingen at tre måneder av fødselspermisjonen er forbeholdt mennene. Det er bra for likestillingen og det er bra for mannen, fordi det gjør noe med ham også, når han er hjemme og får eneansvaret for et lite barn, sier Stoltenberg engasjert.

- Når vi lager en slik lov, trer vi veldig langt inn i privatlivet, men det er faktisk slik i Norge og Norden at staten ofte organiserer hva innbyggerne gjør, også når det gjelder ansvaret for barnepass.

- Vi har greid å få til både høy kvinnedeltagelse i arbeidslivet og en økende fødselsrate. Det kommer ikke av seg selv, men skyldes at vi tilbyr barnehageplass, skolefritidsordning og andre goder som gjør det lettere for kvinnene å kombinere jobb med å ha barn, sier han.

Flere saker på E24

På forsiden nå