Investorer taper 196,8 milliarder i året på negative renter

Rentene på mye av verdens statsgjeld er nå negative. Det gjør vondt for investorenes lommebøker.


<p><b>STOR DEL:</b> Japans sentralbank har lenge drevet med kjøp av statsobligasjoner. Nå står landet for 66 prosent av verdens statsgjeld med negativ rente, viser en rapport fra Fitch.</p>

STOR DEL: Japans sentralbank har lenge drevet med kjøp av statsobligasjoner. Nå står landet for 66 prosent av verdens statsgjeld med negativ rente, viser en rapport fra Fitch.

Dårligere vekstutsikter og ukonvensjonell pengepolitikk har presset rentene på verdens statsgjeld kraftig nedover, og 14 land har i løpet av det siste året hatt negative renter på statsgjelden.

Det har kostet investorene dyrt, viser en ny rapport fra ratingbyrået Fitch (krever innlogging).

I april hadde 9.900 milliarder dollar av verdens totale gjeld negativ rente på om lag minus 24 basispunkter.

Dette tilsvarer et tap for investorene på 24 milliarder dollar årlig, eller 196,8 milliarder kroner med valutakursene på Fitch-rapportens utgivelsestidspunkt.

Norsk rentemøte torsdag! Kommer det nye signaler om rentekutt? Følg med på E24!

Lempet over på kundene

Særlig Japan og eurolandene har svært lave renter på statsgjelden som følger av sentralbankenes aggressive oppkjøp av statsobligasjoner.

«Forsikringsselskaper, banker, pensjonsfond og pengemarkedsfond har alle tunge investert i statsgjeld. Til tross for flere år med god avkastning av slike verdipapirer de siste årene har nå avkastningen på disse porteføljene falt kraftig, og deres evne til å sikre profitt er redusert», skriver direktør for makrokredittundersøkelser Robert Grossman i Fitch.

Han legger også til at bankene allerede har lempet noen av disse kostnadene over på kundene, mens forsikringsselskapene virker å ta på seg mer risikable investeringsobjekter i håp om å kompensere for tapene.

Flere grunner til interesse

Tross store tap forbundet med disse investeringsobjektene virker interessen fortsatt å være stor. En av årsakene til dette er at, særlig europeiske banker, er pålagt å ha statsgjeld i sine porteføljer. Dette kravet er også trappet opp de siste årene, heter det i rapporten. 

– En annen årsak er at du har store fond som gjetter på at rentene vil falle enda mer, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i fondet Nordkinn Asset Managers.

– Fondene kan for eksempel tro at rentene på tysk statsgjeld vil falle fra 20 basispunkter til minus 20 basispunkter, og dermed kjøpe seg inn for å sikre kortsiktig kursgevinst.

– En tredje grunn til at investorer kanskje satser på statsobligasjoner er at en frykter kraftig volatilitet på aksjemarkedet. Det er bedre å tape litt på investeringer i japansk statsgjeld, enn å tape 30 prosent av kapitalen din på aksjemarkedet, sier Wilhelmsen til E24.

Han legger til at denne avveiningen selvfølgelig kommer an på hvor optimistisk en er på markedet vegne.

(Saken fortsetter under bildet)

 <p><b>SATSER IKKE:</b> Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management mener statsgjeld ikke er den investeringen som vil gi høyest avkastning nå.</p>

SATSER IKKE: Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management mener statsgjeld ikke er den investeringen som vil gi høyest avkastning nå.

Presses ned av sentralbankene

Ifølge rapporten er årsaken til at stadig flere land har negativ statsgjeld at sentralbankene nå er mer avhengig av ukonvensjonell pengepolitikk enn tidligere. Den europeiske sentralbanken øke nylig sine månedlige kjøp av statsobligasjoner fra 60 til 80 milliarder euro.

I tillegg kjøper flere banker statsobligasjoner for å sikre at de oppfyller kravene sentralbanken har satt til porteføljeinvesteringer. Også det norske Oljefondet er bundet av slike retningslinjer, og må investere en bestemt del av sin kapital i statsgjeld.

«Som følger av at investorer i europeisk og japansk statsgjeld søker etter bedre investeringsobjekter øker også etterspørselen etter amerikanske statsobligasjoner, og andre statlige verdipapirer med høyere rente og avkastning», skriver Grossman i rapporten.

Han legger til at dette kan gjøre det vanskeligere for USA å sikre høyere renter på sine obligasjoner, og en innstramming av kvantitative lettelser, slik USAs sentralbank ønsker.

Vil være lenge

Wilhelmsen tror investorene må forberede seg på at rentene kan forbli lave lenge, og understreker at han an ikke tror det vil være mulig å sikre avkastning på slike investeringer fremover.

– Årsaken til at disse rentene er lave er mange. Vi har fortsatt ikke kommet oss helt over finanskrisen i 2008, som førte til en statsgjeldskrise i Europa i 2012. Sentralbankene har også benyttet seg av ukonvensjonelle pengepolitiske tiltak, og kjøper store mengder statsobligasjoner, sier sjeføkonomen til E24.

Den europeiske sentralbanken (ESB) har meldt at de vil fortsette kjøpene av statsobligasjoner frem til mars 2017, men at de ønsker å holde rentene på statsgjeld lave også etter dette.

– Tidligst tror jeg vi kan se høyere renter mot slutten av 2017, eller begynnelsen av 2018, men dette kommer an på hvor lenge sentralbankene fortsetter å kjøpe statsobligasjoner, sier Wilhelmsen.

– Tror du statsgjeld vil bli et attraktivt investeringsobjekt?

– Det vil nok fortsatt finnes etterspørsel, men noen god langsiktig investering er det absolutt ikke, sier Wilhelmsen.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå