- Det mest spennende området i verden

Forvalter ser kjempepotensial i Afrika.

<p>  <b>«DEMOGRAFISK DIVIDENDE»:</b> Det ventes at en fjerdedel av verdens befolkning i arbeidsproduktiv alder vil være fra afrikanske land i 2050. Her er Shells anlegg i Nigeria, fiskere i Tanzania og sentrum av Johannesburg i Sør-Afrika.</p>

  «DEMOGRAFISK DIVIDENDE»: Det ventes at en fjerdedel av verdens befolkning i arbeidsproduktiv alder vil være fra afrikanske land i 2050. Her er Shells anlegg i Nigeria, fiskere i Tanzania og sentrum av Johannesburg i Sør-Afrika.

- Vi har sett en eksplosjon i veksttakten i Afrika de siste 10 til 15 årene. Bakgrunnen er først og fremst at det politiske klimaet er mer stabilt, og dermed har flere megatrender fått lov til å begynne å virke, sier Holberg-forvalter Leif Anders Frønningen til E24.

Frønningen var en av foredragsholderne under Aksje Norges arrangement Storaksjekvelden, og fra talerstolen tegnet han et meget oppløftende bilde av det afrikanske kontinentets fremtid.

Fra en beskjeden årlig veksttakt under tre prosent på 1980- og 90-tallet, har den økonomiske utviklingen skutt fart etter årtusenskiftet.

Data fra Det internasjonale pengefondet (IMF) viser en årlig vekstrate på 5,6 prosent for landene i Afrika sør for Sahara siden år 2000. Til sammenligning er tilsvarende tall for G7-landene 1,2 prosent.

- IMF regner med at landene i Afrika sør for Sahara vil oppleve seks prosent vekst i 2014, mot fem prosent i år, sier daglig leder Eivind Fjeldstad i handelskammeret Norwegian-African Business Association (NABA).

Flere yrkesaktive

En stor del av oppsiden for de afrikanske økonomiene er knyttet til gunstig demografi. Det er ventet mer enn en dobling av den yrkesaktive befolkningen frem mot 2050.

Dette gir et anslag på rundt 12,6 yrkesaktive per pensjonist samme år, rundt seks ganger så mange som i Europa.

- Innen 2050 vil en fjerdedel av verdens befolkning i arbeidsproduktiv alder være fra afrikanske land, sier Fjeldstad.

Holberg-forvalter Frønningen trekker også frem Afrikas ventede befolkningsvekst, med påfølgende økning i arbeidsstyrken, urbanisering og estimert produksjonsvekst, de store uutnyttede naturressursene og ikke minst økt demokratisering.

- Ved utgangen av den kalde krigen var det tre demokratier i hele Afrika. Nå er det nærmere 30. Vi ser også på demokratisering som en megatrend, sier han.

- Demokrati er egentlig en funksjon av to ting: Velstandsnivå og utdanning. En velstående og høyere utdannet befolkning gir trygghet for demokratiet. Vi mener land som Ghana og Kenya, som har hatt demokrati en stund, har blitt derisket i denne perioden, fordi de har blitt rikere og høyere utdannet.

Fortsatt risiko

Til tross for at risikoen er lavere i enkelte av de afrikanske landene enn den var på 1990-tallet, er den imidlertid fortsatt til stede på kontinentet som helhet.

Fjeldstad forteller at utfordringene utenlandske investorer møter vil være forskjellig fra land til land, men at trøbbel relatert til infrastruktur ofte er en gjenganger. Dette kan være knyttet til kapasiteten i havner, veinett og energitilgang.

- Det er fremdeles flere land du vil investere i på tross av myndighetene, ikke på grunn av dem, sier han, men understreker at det finnes gode unntak.

Korrupsjon trekkes også frem som en utfordring, men Fjeldstad mener at problemet er mindre enn folk tror.

- Å gjøre en grundig hjemmelekse er ofte det viktigste suksesskriteriet når du skal investere i Afrika: Du bør kjenne markedet, landet og kulturen du skal operere i. Gode kontakter og nettverk er alfa omega, og en langsiktig tilnærming er svært viktig. Det er også viktig å være til stede - gjerne med gode, lokale samarbeidspartnere, sier NABA-sjefen.

- På sett og vis billig

Ifølge Frønningen er trikset å være selektiv med hvilke aksjer man plukker ut. Etter omfattende kartlegging sitter Holberg typisk igjen med tre til seks selskaper i hvert land.

- Vi investerer utelukkende i fremragende selskaper. Disse har gjerne operert i regionen i minst 10 til 15 år, kan vise til god historikk og eierstyring og har vist en utpreget evne til å gjøre de riktige grepene over tid, sier han.

Holberg ser helst mot selskaper med kapitallette forretningsmodeller som betaler solide utbytter, og forteller at det er mulig å hente store politiske risikopremier.

- Er Afrika billig?

- På sett og vis, ja. Eksempelvis har afrikanske banker særdeles god verdi. De utmerker seg som de mest lønnsomme og mest vekstkraftige i verden, og de er rimelige, sier Frønningen, og skisserer PE (price-earnings) på mellom syv til åtte.

Samtidig forteller han at konsumsektoren i Afrika begynner å bli dyr.

- Alt her handler til syvende og sist om «stockpicking».

Frønningen venter at kapitalstrømmen til Afrika vil tilta i årene som kommer.

- Utvilsomt. Økt politisk stabilitet gjør at investorene blir tryggere. Samtidig har veksten tatt seg opp og pengene tenderer til å jage den. Dette er en selvforsterkende positiv spiral som vi tror vil bidra til både videre vekst og reprising, sier han.

Les også: FN: Klimaendringer koster Afrika dyrt

Les også: Afrikas svar på Rema 1000

Les også: Afrika neste for klesindustrien

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå