Dette betaler Norge i skatt

Norske myndigheter dro inn nesten 1.200 milliarder kroner i skatter og avgifter i fjor.

SKATTEBETALER: Uten skatteinntektene fra oljeindustrien hadde norske myndigheter hatt ganske mye mindre å rutte med.
SKATTEBETALER: Uten skatteinntektene fra oljeindustrien hadde norske myndigheter hatt ganske mye mindre å rutte med.

Mesteparten kom fra fem kilder: Arbeidstakere, arbeidsgivere, oljeindustrien, bedrifter og forbrukere.

Norske arbeidstakere skattet 349 mrd. kroner av inntektene sine og betalte 99 mrd. kroner i forsikringspremier til Folketrygden. Arbeidsgivere betalte 139 mrd. kroner i arbeidsgiveravgift (også den til Folketrygden) i fjor.

Oljeindustrien alene betalte på sin side hele 219 mrd. kroner i særskatter og skatt på inntekt og formue.

Bedrifter og forbrukere sto sammen bak fellespotten «avgifter» - summert til 326 mrd. kroner.

Illustrasjonen øverst i saken viser fordelingen mellom de ulike skattetypene. Illustrasjonen viser også hvor stor del av skatteinntektene formueskatten utgjør - og den forsvinnende lave, men likefullt upopulære arveavgiften.

Skatter mest

Ligningstallene for i fjor er ikke endelig klare før til høsten, men Statistisk sentralbyrås tall fra den utlignede skatten i 2010 avslører at det er de nest rikeste, og ikke de med høyest inntekt, som betaler mest skatt i Norge.

Kilde: SSB
Kilde: SSB


Gjennomsnittlig skattesats for folk som tjente mellom 1,4 og 3,8 millioner kroner i 2010, var på 37,5 prosent.

For alle som tjente over 3,8 millioner var skattetrekket lavere - 36,7 prosent i snitt.

Den marginale delen av befolkningen som tjener mer enn 3,8 millioner kroner i året, betalte selvfølgelig likevel flere skattekroner, nesten 3 millioner i snitt mot nesten 1 million for inntektssjiktet under.

Avgiftsbonanza

Bak samlebetegnelsen «avgifter» skjuler det seg mange små og store inntekter for både stat og kommune. Her er en oversikt over de største postene.

AVGIFTER: Listen over avgifter som betales inn i Norge er lang. Her er noen av de største postene.
AVGIFTER: Listen over avgifter som betales inn i Norge er lang. Her er noen av de største postene.

Merverdiavgifter utgjorde i fjor 211 mrd. kroner, avgifter på alkohol 11,6 mrd. og tobakk 17,5 mrd., registreringsavgift på motorvogn 20 mrd., årsavgift betalt av husholdninger, 7 mrd. kroner, drivstoffavgifter (bensin og diesel) tilsammen 16 mrd. kroner.

Den mye omdiskuterte eiendomsskatten utgjorde totalt 7,5 mrd. kroner - mens avgiften staten tar når boliger skifter eier, dokumentavgiften, summerte seg til 6,7 mrd. kroner.

*) Tabellene som er benyttet i denne saken er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Her er den fulle oversikten over offentlig forvaltnings inntekter fra skatte- og avgiftsregimet. Denne tabellen viser gjennomsnittlig skatteberegning målt mot bruttoinntekt i 2010.

Illustrasjonene er laget ved hjelp av grafikkverktøyet Tableau Public.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå