Dette er oljesand

Se hva oljesand er og hvordan det utvinnes.
<b>BETYDELIGE VERDIER:</b> I Alberta-provinsen i Canada ligger verdens nest største oljereserver i form av oljesand - en tjæreaktig masse man kan hente ut raffinerbar bitumen (et karbonstoff) fra.
BETYDELIGE VERDIER: I Alberta-provinsen i Canada ligger verdens nest største oljereserver i form av oljesand - en tjæreaktig masse man kan hente ut raffinerbar bitumen (et karbonstoff) fra.
På forsiden nå