Ekspertenes rentedom: Ny krise på vei

Gårsdagens dramatiske rentekutt er et signal om at eurokrisen nå slår inn og gir en ny finanskrise i Norge.

MØRKE SKYER: Selv om sentralbanken senket styringsrenten vil ikke DNB-sjef Rune Bjerke senke utlånsrentene. - Bankene må se an hvordan prisene på penger utvikler seg etter rentekuttet, det er først og fremst det som påvirker boliglånsrenta, sier Bjerke. Andre eksperter mener en ny krise er på vei. Fra venstre: Karen Helene Ulltveit-Moe, Roger Bjørnstad, Knut Anton Mork, Hilde C. Bjørnland, Petter Eilif de Lange og Katrine Boye.
MØRKE SKYER: Selv om sentralbanken senket styringsrenten vil ikke DNB-sjef Rune Bjerke senke utlånsrentene. - Bankene må se an hvordan prisene på penger utvikler seg etter rentekuttet, det er først og fremst det som påvirker boliglånsrenta, sier Bjerke. Andre eksperter mener en ny krise er på vei. Fra venstre: Karen Helene Ulltveit-Moe, Roger Bjørnstad, Knut Anton Mork, Hilde C. Bjørnland, Petter Eilif de Lange og Katrine Boye.

Det fastslår eksperter VG har vært i kontakt med.

- Det kraftige kuttet i styringsrenten kan ikke bety annet enn at Norges Bank frykter en ny finanskrise. I norsk økonomi er det ingenting som taler for at renten skulle ned så mye, sier Petter Eilif de Lange, sjeføkonom i Sparebank1.

BAKGRUNN: Kutter renten til 1,75 prosent

Ikke lavere boligrente

Derfor vil rentekuttet ikke slå ut i lavere utlånsrente til norske lånetakere, sier DNB-sjef Rune Bjerke til VG

- Norges Bank har rett i at deres rentekutt ikke nødvendigvis gir lavere boliglån, sier Bjerke.

Årsaken er at det er dyrt å låne penger for bankene.

- Bankene må se an hvordan prisene på penger utvikler seg etter rentekuttet, det er først og fremst det som påvirker boliglånsrenta, sier Bjerke.

LES OGSÅ: DNB frykter trippelkrise

Verdens trues nå av en ny finanskrise, har de Lange advart om i lang tid. Nå mener han at en ny kollaps i verdensøkonomien kan være like rundt hjørnet.

- Jeg tror Norges Bank nå gjør seg klar til et krisescenario. Man kunne valgt å justere i etterkant i mars. I stedet velger man å ligge i forkant av utviklingen, sier de Lange.

Og han får støtte av flere:

- Det er fortsatt stor usikkerhet i Europa, og vi kan ikke utelukke at det utvikler seg til en global finanskrise, sier professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, Hilde C. Bjørnland.

Krisen i forkjøpet

For i motsetning til i 2008, da Norges bank satte opp styringsrenten kun kort tid før Lehmann Brothers-kollapsen tidlig på høsten, ønsker sentralbanken nå å komme krisen i forkjøpet, mener Roger Bjørnstad, seniorøkonom i Econ Pöyry.

- Den gangen var sentralbanken for sent ute med å gjøre noe. Norges Bank økte da styringsrenten på et tidspunkt hvor rentene i pengemarkedene hadde økt over lengre tid, uten at sentralbanken kompenserte for det. Den kritikken ser det nå ikke ut til at Norges bank vil få igjen, sier Bjørnstad til VG.

Sjeføkonom i Handelsbanken Markets, Knut Anton Mork, mener at Norges Bank har forstått alvoret.

- Norges Bank har endelig innsett at krisen i Europa vil ramme Norge. For alle som har villet se, har det vært tydelig i lang tid, sier Mork, som legger til at situasjonen allerede er alvorlig for norske banker:

Ekstra tiltak

- Vi har allerede en bankkrise som rammer norske banker. Norges Bank burde derfor satt ekstra tiltak som kunne sikret norske banker ekstra kapital.

Mork begrunner det med at vi allerede har krise i det internasjonale kapitalmarkedet. Derfor mener han at det allerede i går burde blitt varslet ytterligere tiltak som kunne bedret situasjonen for norske banker.

Og tiltakene er de samme som under finanskrisen i 2008. Noe som understreker hvor alvorlig situasjonen er.

- I kredittmarkedet er krisen allerede i gang. Derfor burde Norges Bank nå varslet at de ville sette i gang de tiltakene som virket i finanskrisen, sier Mork.

LES OGSÅ: - Norges Banks storkutt stopper rentehopp fra bankene

For selv om Norges økonomi nå ser solid ut, betyr et så kraftig kutt at Norges bank er mer usikre, mener Katrine Boye, seniorøkonom i Nordea.

- Selv om man ikke har sett at norsk økonomi er rammet enda, så ønsker Norges bank å gardere seg mot svakere utvikling fremover.

- Kommer norsk økonomi til å bli rammet av krisen i Europa?

- Norges bank hadde et optimistisk anslag for utviklingen i norsk økonomi i oktober. Men nå ser det ut til at sentralbanken tror at krisen i Europa vil påvirke Norge, ved at den europeiske krisen har blitt verre enn man trodde da, sier Boye til VG.

Frykter ledighet

Roger Bjørnstad sier Norges bank nå sikrer industrien, ved å minske gapet mellom den europeiske sentralbankens rente, og norsk rente.

- Den europeiske sentralbanken har kuttet renten med et halvt prosentpoeng, og det har gjort at forskjellen på norsk og europeisk rente har økt. Dersom norsk rente har holdt seg høy, ville det ha rammet norsk industri.

Men dersom tilbakeslaget i europeisk økonomi også vil nå Norge, så kan arbeidsledigheten stige, mener Bjørnstad.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, beskriver utsiktene for norsk økonomi som svært usikre.

- Norges bank legger seg nå på en forsiktig linje, fordi usikkerheten er stor, sier Ulltveit-Moe.

LES OGSÅ:

På forsiden nå