Ekspertgruppe vil utelukke klimaverstinger

Oljefondet bør utelukke selskaper som i alvorlig grad skader klimaet, mener et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg.

<p><b>VERSTINGER:</b> Leder av ekspertgruppen om Oljefondets investeringer i kull og petroleumsselskaper, Martin Skancke, presenterer rapporten for finansminister Siv Jensen.</p>

VERSTINGER: Leder av ekspertgruppen om Oljefondets investeringer i kull og petroleumsselskaper, Martin Skancke, presenterer rapporten for finansminister Siv Jensen.

Samtidig vil ikke utvalget ha en automatisk utelukkelse av kull- og petruleumsproduserende selskaper.

– En generelle utelukkelse av alle kull- og petroleumsselskaper fra Oljefondet er ikke den rette veien å gå og vil være lite effektivt. Da ville det ikke bli åpnet opp for eierskapsutøvelse eller muligheten til å påvirke eller å ha en dialog med selskapene, sier ekspertgruppens leder Martin Skancke.

Skancke mener nemlig at de må bruke eierskap til å utøve makt i selskapene.

– Oljefondet er en stor og viktig eier i mange fossilbedrifter. Vi må bruke vår eierskapsutøvelsen til å utgjøre en forandring, sier han.

Miljøorganisasjonen Zero er skuffet over rapporten, og leder Marius Holm sier at utvalget er satt ned for å trenere endring.

Høy terskel

I rapporten står det at ekspertutvalget «anbefaler at et nytt kriterium om «aktivitet som er skadelig for klimaet» tas inn i retningslinjene for observasjon og utelukkelse».

Dette vil gjøre det mulig å utelukke enkeltselskaper dersom det er en uakseptabel risiko for at selskapet bidrar til eller er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser som er svært skadelig for klimaet.

I praksis åpner ekspertgruppen dermed opp for å utelukke klimaverstingene fra Oljefondet, men de påpeker at terskelen for utelukkelse bør være høy.

 – Må tørre være kulleier

– Kull er den største energibæreren i verden, og det kommer ikke til å endre seg på kort sikt, sier Skancke som mener Oljefondet må tørre å være eier i disse selskapene.

– Siden kull er den største energibæreren, vil det være investorer som ønsker å eie disse selskapene. Spørsmålet er da hvilke investorer det er best at eier disse selskapene?

Skancke sier at Oljefondet ikke kan sitte på tribunen å se på.

– Vi må tørre å tro at vi kan være gode og krevende eiere for disse selskapene. Det er et mer offensivt utgangspunkt enn det å sette seg på tribunen.

Jensen: Klima sentralt

Finansminister Siv Jensen, som fikk overrakt rapporten, mener at klimaet står sentralt i forvaltningen av Oljefondet.

– Det vi vil gjøre nå, er å sende denne rapporten ut på høring før jul og vi vil ta med oss anbefalingene fra rapporten, sier Jensen.Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå