Endret rentebanen uten å si fra

Nordea-økonom avslørte talltabbe i Norges Bank.

FREMSKYNDER RENTEHEVINGER: Sentralbanksjef Øystein Olsen planlegger tre rentehopp i løpet av 2011.
FREMSKYNDER RENTEHEVINGER: Sentralbanksjef Øystein Olsen planlegger tre rentehopp i løpet av 2011.

Onsdag presenterte Norges Bank sin helt ferske Pengepolitisk rapport II/2011. Der anslo sentralbanken at den neste hevingen av styringsrenten vil komme i august eller september - med henholdsvis 60-70 prosents og 30-40 prosents sannsynlighet for de to mulige utfallene.

Da Nordea Markets mandag kikket på Norges Banks tall på nytt, gikk det imidlertid frem at det er 100 prosents sannsynlighet for renteheving i august.

«Tallene var blitt endret! Ved telefonkontakt innrømmet Norges Bank at det var blitt gjort senere på torsdag "fordi de første tallene var feil",» skriver sjeføkonom Steinar Juel i en morgenrapport tirsdag.

- Slurvete

Juel er lite begeistret for at Norges Banks ikke sendte ut en pressemelding om endringen.

- Norges Bank burde definitivt ha sagt fra, fordi det har betydning for hvordan vi kommuniserer videre. Hadde vi visst det vi vet nå, hadde vi sagt noe annet til våre kunder etter at den pengepolitiske rapporten ble lagt frem, sier Juel til E24.

KRITISERER NORGES BANK: Sjeføkonom Steinar Juel og kollegene i Nordea Markets oppdaget ved en tilfeldighet at Norges Bank hadde endret på tallene etter forrige uke pressekonferanse.
KRITISERER NORGES BANK: Sjeføkonom Steinar Juel og kollegene i Nordea Markets oppdaget ved en tilfeldighet at Norges Bank hadde endret på tallene etter forrige uke pressekonferanse.

- Det er slurvete at de ikke sier fra, sier Juel, som bruker store deler av dagens morgenrapport til å korrigere tidligere budskap til kundene.

«Vi, og sikkert de fleste andre analytikere, forholder oss normalt til de tallene vi laster ned med en gang, og sjekker ikke etterpå om de fortsatt er riktige. Vi lever jo i Norge og ikke Hellas,» skriver Juel syrlig.

LES OGSÅ: Norges Bank varsler tre rentehopp før nyttår

- Galskap

Rentebanen er Norges Banks anslag for hvordan styringsrenten bør settes de kommende tre årene. Sentralbanken oppdaterer banen normalt tre ganger i året.

Det korrigerte tallet gjør at det ikke lenger hersker noen tvil om at neste renteheving kommer i august dersom intet uforutsett skjer i norsk og internasjonal økonomi.

- Endringen har betydning for tyngdepunktet for når neste renteheving kommer. Før var det august eller september, nå er det definitivt august som gjelder, sier Juel til E24.

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB bruker tirsdag ordet «insane» i en Twitter-melding om Norges Banks tallkorrigering.

- For markedet er det stor forskjell på 70 prosent eller 100 prosent sjanse for renteendring i august. Det har stor betydning for rentemarkedet og kronekursen, sier Blomgren til E24.

- Samme hovedbudskap

Øystein Sjølie i Norges Banks kommunikasjonsavdeling opplyser at det var en ren skrivefeil som hadde sneket seg inn i Excel-arket som ligger til grunn for Pengepolitisk rapport.

- Tallet på ventet gjennomsnittlig styringsrenteprosent i tredje kvartal 2011 skulle vært 2,39, men ble oppgitt som 2,35. Det forklarer forskjellen i sannsynlighetene for renteheving i august, sier Sjølie til E24.

Hovedbudskapet fra Norges Bank var uansett ikke tvetydig, mener Sjølie.

- Siden markedet og de viktigste markedsaktørene etter vår observasjon onsdag ettermiddag hadde fått med seg hovedbudskapet om at heving i august er svært sannsynlig, fant vi ingen grunn til å annonsere at tallet var blitt korrigert. Det ville uansett ikke ført til noen vesentlige endringer i markedsforståelsen, sier Sjølie.

KRITISERER NORGES BANK: - Rentebanen publiseres bare tre ganger i året og har stor markedsverdi. Derfor burde Norges Bank ha advart om endringene i tallene, sier sjefstrateg Erica Blomgren i SEB.
KRITISERER NORGES BANK: - Rentebanen publiseres bare tre ganger i året og har stor markedsverdi. Derfor burde Norges Bank ha advart om endringene i tallene, sier sjefstrateg Erica Blomgren i SEB.

- Stor endring

Han sier han likevel har forståelse for Juels kritikk.

- På et tidspunkt kan skrivefeil bli så alvorlig at hovedbudskapet endrer seg. Men det var ikke tilfelle her.

Blomgren i SEB er ikke enig.

- Jeg er enig i at Norges Bank i forrige uke ga tydelig beskjed om at renten skal opp og at det mest sannsynlig skjer i august. Men prissettingen på de korteste pengemarkedsrentene er avhengig av sannsynlighetsfordelingen mellom ulike møter. Derfor er en endring fra 70 prosent til 100 prosent en betydelig forandring, sier Blomgren.

- En slik revidering burde definitivt vært fulgt opp av en pressemelding eller informasjon på Norges Banks nettsider.

LES OGSÅ: Norges Bank frykter eksplosiv vekst i lønningene

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå