CO2-idé tatt av Draugen

Det blir billigere å lagre CO2 enn å bruke den til økt oljeutvinning på Draugen, fastslår Statoil og Shell. Konklusjonen er et nederlag for Bellona og Regjeringen.

Statoil

OSE
STL
og Shell har brukt 400 millioner kroner på å undersøke om det kan lønne seg å bruke CO2 fra det planlagte gasskraftverket på Tjeldbergodden til å øke oljeutvinningen på oljefeltet Draugen. Mellom 80 og 90 mennesker har jobbet med prosjektet, og i går ble det kjent at det ikke er lønnsomt.

Det er teknisk mulig å pumpe CO2 ned i oljefeltet for å øke oljeutvinningen, men det vil være billigere å pumpe karbondioksidet ned i et tomt felt.

- Ja faktisk. Konklusjonen er at oljevolumene som kan fås opp er så små at det er billigere å bare deponere, sier informasjonsansvarlig Øistein Johannessen i Norske Shell.

Bellona har vært en pådriver for ideen om at økt oljeutvinning kan betale for CO2-fangst, og Regjeringen har hatt store forventninger til prosjektet. Det har tidligere vært klart at det ikke finnes lønnsomme verdikjeder for CO2 fra Mongstad og Kårstø. Det statlige foretaket Gassco leverte i fjor en rapport der nåverdien av de mulige verdikjedene derfra varierte fra minus 4,4 milliarder kroner til minus 11,8 milliarder.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen er skuffet over at det heller ikke blir lønnsomt på Draugen.

- Det er selvfølgelig en skuffelse at de nå har konkludert med at bruk av CO2 for økt oljeutvinning ikke er lønnsomt, sier Enoksen.

Han gir likevel ikke opp håpet om at det skal la seg gjøre å etablere lønnsomme verdikjeder ved andre felter.

- Det er viktig å påpeke at de sier det er teknisk mulig, men ikke kommersielt. Dette viser at bruk av CO2 for økt oljeutvinning bør vurderes helt fra starten når nye felt skal bygges. Da vil det være helt andre kostnader enn ved ombygging av eksisterende felt.

Bellona-leder Frederic Hauge er minst like skuffet som Enoksen.

- Dette er en svart dag. Vi vil gå nøye igjennom premissene i rapporten. Vi har sett mange eksempler tidligere på at oljeindustrien regner seg bort, sier han.

Johannessen i Shell forteller at det er utvinningsgraden som er mest avgjørende for om en CO2-verdikjede blir lønnsom eller ikke. Og utvinningsgraden på norsk sokkel er allerede veldig høy, på grunn av vellykket bruk av vann som trykkstøtte. Dermed er det mindre å hente på å bruke CO2 også.

Shell og Statoil vil nå undersøke om det kan lønne seg å bygge et gasskraftverk der CO2 fanges og deponeres. En av flere forutsetninger er at staten bidrar med omtrent like mye til CO2-fangst der som på Kårstø og Mongstad.

- Det er klart at noe tilsvarende må gjelde for oss også, bekrefter Johannessen.

Enoksen holder døren åpen for en slik løsning.

- Det er vel aldeles ikke utelukket, sier han, og slår fast at det er svært ønskelig med ny kraft i Midt-Norge, og at han er glad for at Shell og Statoil vil jobbe videre med kraftverket.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå