Staten saksøker StatoilHydro

Staten vil ha milliarder av StatoilHydro etter Kårstø-utbyggingen.

Staten krever milliarder i kompensasjon fra StatoilHydro

OSE
STL
.

Bakgrunnen for kravet er at staten mener de har krav om kompensasjon knyttet til bygging av nye anlegg ved Kårstø-terminalen i forbindelse med Åsgard-utbyggingen i perioden 1997-2000, ifølge en børsmelding fra StatoilHydro.

Kårstø er et stort ilandføringsanlegg for gass.

Erklæring

Kravet er fremmet på bakgrunn av forståelsen av en erklæring StatoilHydro ga staten i 1999 da andre partnere reiste erstatningskrav mot StatoilHydro fordi de mente å ha blitt avkrevd et for høyt beløp knyttet til Kårstø-utbyggingen. Staten var ikke med i dette søksmålet, men ble i erklæringen lovet den "samme behandling" som de andre partene i utbyggingen.

De andre partnerne var oljeselskapene Norsk Agip, Fortum og Total. Disse selskapene fikk eierandeler i Mikkel-feltet på Haltenbanken i erstatning i 2002.

Nå krever staten de samme verdiene. Striden står imidlertid om hva "samme behandling" betyr. Tolkningsforskjellen betyr mange milliarder.

Store verdier

Staten krever primært erstatning tilsvarende verdien av Mikkel-feltene i januar 2006 på 4,8 milliarder, verdijustert til 2008 på basis av blant annet oljeprisøkningen. I tillegg krever staten 7 milliarder kroner i netto avkastning på feltet fra 2002 til 2007.

Begge disse summene er vel å merke før skatt.

- Jeg vil ikke spekulere i hva som kan være gjennomsnittlig skatteprosent her. Det er ikke åpenbart at det skal være offshoreskatten på 78 prosent på hele, sier informasjonsdirektør Rannveig Stangeland i Statoil.

Likevel innebærer statens primærkrav minst 3 milliarder kroner.

Subsidiært krever staten et oppgjør på 1,1 milliarder kroner med tillegg av fem prosent årlig rente fra 1. januar 2006, totalt litt over 1,2 milliarder kroner.

Rettssak neste år

StatoilHydro avviser sin hovedeiers krav, ifølge meldingen. Selskapet vil imidlertid ikke si hvilken kompensasjon de tilbyr staten.

- Vi vil ikke prosedere nå, sier Stangeland.

Saken kommer neppe opp før i 2009.

Finansanalytikere E24 har snakket med lar seg ikke hiss opp over milliardsøksmålet fra staten.

- Generelt kan jeg si at StatoilHydro er et meget stort selskap slik at det blir ganske lite per aksje, sier analytiker Martin Mølsæter i First Securities.

En av hans kolleger, som foretrekker å være anonym, går enda lengre.

- Dette blir i hermetegn så og si ingenting i lys av den superfortjenesten StatoilHydro har som følge av de høye olje- og gassprisene. Den superfortjenesten maskerer dette fullstendig, sier han.

Les flere økonominyheter på E24.

På forsiden nå