Tvang Odfjell til å trekke seg

Jens Stoltenberg ringte valgkomiteens leder Anne Kathrine Slungård etter at Enoksen-forsøk slo feil.

Natt til i går grep statsminister Jens Stoltenberg personlig inn og tvang lederen i Statoils

OSE
STL
valgkomite, Anne Kathrine Slungå rd, til å bli kvitt Johan Fr. Odfjell.

Bakgrunnen var at Odfjell hadde avvist et forsøk fra olje- og energiminister Odd Roger Enoksen om å trekke seg.

Dette står i grell kontrast til den informasjonen Stoltenberg i går ga til Stortinget. Der hevdet statsministeren at det var Odfjells egen beslutning å trekke seg som styreleder i Norges viktigste selskap.

Snudde tirsdag

VG kan i dag avsløre de viktigste punktene i det nattlige dramaet som endte med at Jens Stoltenberg fikk tvunget Johan Fredrik Odfjell til å trekke seg som styrelederkandidat:

I flere dager har partifeller og folk i fagbevegelsen hamret løs på regjeringen. Tirsdag kveld snudde Stoltenberg og Enoksen i forsvaret av Odfjell.

I 17-tiden tirsdag ringte oljeminister Odd Roger Enoksen til valgkomiteens leder Anne Kathrine Slungård. Han skal da ha formidlet at regjeringen synes saken var vanskelig og uhåndterlig, og ba om hjelp til å finne en annen løsning.

Slungård har hele tiden stått fast på sin innstilling av Odfjell, og skal etter det VG erfarer også ha sagt dette direkte til Enoksen.

Men da var beslutningen allerede tatt innad i regjeringen. Stoltenberg hadde bestemt seg for at Odfjell måtte vekk. Enoksen skal da selv ha ringt til Odfjell og fortalt ham at han ikke lenger hadde regjeringens tillit.

Nektet å trekke seg

Henvendelsen gikk ikke som Enoksen hadde planlagt: Odfjell avviste statsråden og sa at han ikke ville trekke seg.

Odfjells begrunnelse var at han forholdt seg til valgkomiteen som det formelle organet, og ikke en enkelteier.

Men regjeringen eier 70,9 prosent av Statoil, og brukte eiermakten for det den er verdt. Nærmere midnatt skal det ha blitt gjennomført et telefonmøte mellom Odd Roger Enoksen, Jens Stoltenberg og Anne Kathrine Slungård.

Der sa statsministeren rett ut at Odfjell ikke lenger har tillit hos den dominerende eieren, og ba deretter Slungård bidra til å finne en løsning. Stoltenbergs holdning skal ha vært klar: Slungård skulle tvinge Odfjell til å trekke seg.

I samtalen skal Enoksen ha gitt uttrykk for at Odfjell hadde sagt nei til å trekke seg etter hans egen henvendelse.

- Jeg ønsker ikke å kommentere noen av opplysningene om interne forhold, sier Odd Roger Enoksen om VGs opplysninger.

Nærmest på ordre fra Stoltenberg ringte Slungård og Enoksen sammen til Odfjell senere på natten.

- Trasig for Odfjell

Heller ikke da skal Odfjell ha forholdt seg til Enoksen. I stedet henvendte han seg til Slungård og spurte om det var riktig at 70-prosentseieren ikke lenger hadde tillit til ham som styreleder.

Slungård bekreftet dette. Først da trakk Odfjell sitt kandidatur.

- Jeg hadde sett frem til å bidra sammen med styret i Statoil til en positiv utvikling. Jeg er skuffet over ikke å få anledning til det, sier Odfjell til VG.

Han ønsker ikke å kommentere hvordan han opplevde presset fra regjeringen mot slutten av prosessen.

- Jeg har hatt øye for hva som var best for Statoil, og forholdt meg til valgkomiteens leder.

Heller ikke Anne Katrine Slungård vil kommentere de dramatiske hendelsene natt til i går:

- Valgkomiteen har nå gjenopptatt sitt arbeid, og har fullt fokus på å finne en ny styreleder, sier Slungård.

- Hva synes du om at regjeringen grep inn så sent i prosessen?

- Vi har opplevd å ha full støtte fra majoritetseieren. Hvorfor majoritetseieren forandret sin mening nå må den selv svare for. Det er veldig trasig at Odfjell uskyldig ble trukket inn i dette, men han har vist en imponerende integritet, sier Slungård.

Kviet seg

John Fredrik Odfjell skal være svært misfornøyd med Stoltenberg og regjeringens håndtering av saken.

I notatet som ble omtalt på TV 2 i går skal det være Odfjell selv som forklarer hva som har skjedd i prosessen.

Der står det om 23. mars: "Enoksen orienterte om at Odfjells kandidatur hadde vært diskutert i regjeringen og at Enoksen hadde hadde støtte bl.a. fra statsministeren og han oppfordret Odfjell sterkt til å påta seg jobben."

Odfjell kviet seg lenge for å takke ja til vervet som styreleder. En av årsakene var at fryktet negative presseoppslag om tidligere forhold. Odfjell listet selv om flere punkter:

** Mistilliten fra Orkla-ansatte

** Opsjonspakker i Skandia, forholdet til straffedømte Lars-Eric Petterson

** Avtalen med Vesta verdt 14 millioner kroner

** Potensiell rollekonflikt med Jens Ulltveit-Moes selskapet Umoe.

Dette ble grundig diskutert i valgkomiteen. Kilder som kjenner prosessene er også overbevist om at valgkomitemedlemmet fra Olje- og energidepartementet har formidlet dette videre til statsråden.

Jens Stoltenberg ønsker ikke å kommentere saken, ifølge statsministerens kontor.

På forsiden nå