EU-lederne har signert finanspakten

25 EU-ledere signerte fredag Unionens nye finanspakt, som skal bidra til at landene skjerper budsjettdisiplinen.

SKREVET UNDER: EUs ledere har skrevet under på finanspakten. Her er Tysklands kansler sammen med EU-ledere under et møte i Brussel 1. mars.
SKREVET UNDER: EUs ledere har skrevet under på finanspakten. Her er Tysklands kansler sammen med EU-ledere under et møte i Brussel 1. mars.

Storbritannia og Tsjekkia har ikke sluttet seg til pakten.

Den irske regjeringen sier ja, men har også varslet at pakten skal legges ut til folkeavstemning.

– Det er et viktig skritt på veien mot å bringe euroen varig tilbake i smult farvann. Det er en klar og skarp tekst. La oss gi dette barnet liv, sa EU-president Herman Van Rompuy før seremonien, der de 25 regjeringssjefene med store smil undertegnet avtalen.

Avtalen er ment å sikre at gjeldskrisen i eurosonen ikke gjentar seg.

Les også:

På forsiden nå