Exense er konkurs

Det børsnoterte IT-selskapet Exense klarer ikke å betale gjelden og har begjært oppbud.

For en knapp uke siden fikk styret i IT-myggen Exense beskjed om at selskapet var insolvent.

"Styret innser at videre drift ikke synes forsvarlig sett hen til den økonomiske situasjonen selskapet befinner seg i. Verdien av den totale gjelden overstiger i dag verdien av selskapets eiendeler. Selskapet er på bakgrunn av dette å anse som insolvent", skriver selskapet i en børsmelding.

DnB Nor stanser Exense

Det er særlig selskapets gjeld til DnB Nor

OSE
DNBNOR
i forbindelse med en pant fra høsten 2008, som har fått selskapet til å melde om oppbud.

Exense har slitt i lengre tid og DnB Nor reagerte med å stoppe tilførsel av ny likviditet, da selskapet valgte å prøve å satse videre i stedet for å avvikle driften.

"Banken vil ikke støtte at Exense ASA eventuelt går over fra en avviklingsstrategi til en strategi som bygger på videre drift, og har satt en frist for avklaring av situasjonen til 31. mars 2009", skrev exense i en børsmelding den 25. mars.

Exense er rettet mot helse- og omsorgssektoren, og har 70 ansatte. Hovedkontoret er i Nydalen i Oslo, med avdelingskontor i Stockholm, Luleå og Lund i Sverige.

Les også:

Til forsiden

På forsiden nå