Ferske BNP-tall viser god vekst i norsk økonomi: – I tråd med Norges Banks syn

Det var en økning i tremånedersveksten i fastlandsøkonomien, viser tall fra SSB. – Det går veldig bra i norsk økonomi, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.


<p><b>GÅR GODT:</b> Bygg- og anleggsnæringen bidro til å dra opp tremånedersveksten i BNP for Fastlands-Norge.</p>

GÅR GODT: Bygg- og anleggsnæringen bidro til å dra opp tremånedersveksten i BNP for Fastlands-Norge.

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg med 0,3 prosent fra april til mai. I perioden mars til mai steg fastlands-BNP med 0,7 prosent sammenlignet med de tre månedene før.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå tirsdag.

DNB ventet på forhånd en månedlig vekst på 0,1 prosent.

– Det er ingen tegn til at veksten dempes og sånn det ser ut nå blir andre kvartal et veldig bra kvartal for norsk økonomi. Vi ligger an til en vekst på én prosent, sier Bruce til E24.

Sjefanalytikeren påpeker samtidig i en morgenrapport at det er mye støy i de månedlige BNP-tallene og det legges ikke så mye vekt på dem.

 <p>Sjefanalytiker Nordea Markets, Erik Bruce, har et positivt syn på norsk økonomi</p>

Sjefanalytiker Nordea Markets, Erik Bruce, har et positivt syn på norsk økonomi

Høyere oljeinvesteringer

Veksten i norsk økonomi fra april til mai ble hjulpet av sterk vekst i fiske og akvakultur.

Tremånedersveksten ble særlig dratt opp av tjenestenæringene som hadde en oppgang 0,8 prosent. Også bygg og anlegg, vareproduksjon og elektrisitetsproduksjon hadde en vekst på 0,8 prosent i perioden.

I forrige uke kom tall som viser at industriproduksjonen vokser mer enn ventet. 

Bruce viser til at høyere oljeinvesteringer også har bidratt til veksten.

– Alt som er oljerelatert ser veldig bra ut. Høyere investeringer slår positivt ut for bedrifter som leverer tjenester til oljenæringen.

Venter renteheving i september

Ifølge Nordea ligger norsk fastlandsøkonomi an til en vekst på 2,6 prosent.

– Det siste tallene er veldig i tråd med Norges Banks syn, sier Bruce.

Han venter at sentralbanken under rentemøtet i august vil varsle at de vil heve styringsrenten i september. I dag er styringsrenten på 1,25 prosent.

Bruce mener vi må se betydelig høyere lønnsvekst før inflasjonen kommer enda høyere enn dagens nivå på litt over to prosent.

Utfordring med mangel på arbeidskraft

Sjefanalytikeren venter at arbeidsledigheten vil fortsette å falle.

– På årlig basis blir det ansatt 50.000, mens befolkningen vokser med 25.000.

Bruce forteller at flere bedrifter nå melder om problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Problemet skal være størst innenfor bygg og anlegg.

– Vi går inn i en verden der mangel på arbeidskraft blir en hovedutfordring, sier Bruce.

Problemet har sammenheng med utviklingen i andre land.

– Land der vi vanligvis henter arbeidskraft fra, slik som Polen og Baltikum, går veldig bra. Det er mye mindre grunn for dem å reise til Norge. I tillegg får de mindre igjen i egen valuta fordi den norske kronen er svak.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå