- Returnerer over 40 mrd. krisepenger

I underkant av en femtedel av Statens Finansfond vil bli benyttet, tror administrerende direktør i Kredittilsynet, Bjørn Skogstad Aamo.

- Hele fondet ligger ikke an til å bli lånt ut. Av fondets midler på 50 milliarder kroner kan under en femtedel bli lånt ut slik det ser ut nå, sier Bjørn Skogstad Aamo til E24.

Som administrerende direktør i Kredittilsynet er han ansvarlig for å avgjøre om banker oppfyller kravene til kjernekapital med god margin, og dermed kan motta kapitalinnskudd fra Statens Finansfond. Onsdag denne uken løper fondets søknadsfrist ut. Så langt har 35 banker fått tilsynets godtatt-stempel, i tillegg til at det fortsatt er én eller to saker under behandling.

- Hittil har ingen fått avvist sin anmodning om soliditetsbekreftelse, sier Skogstad Aamo.

Det er ikke dermed sagt at alle som har fått godkjenning vil søke om midler fra fondet, understreker han.

- Et anslag er at mellom 20 og 30 banker kommer til å søke om midler. Fondet selv vil antagelig ha full oversikt om et par dager, sier Kredittilsynets direktør.

Fondet selv er svært ordknappe om søkermassen, og adminstrerende direktør Birger Vikøren vil ikke kommentere saken før fristen har løpt ut torsdag.

Hentet i markedet

Skogstad Aamo begrunner sitt anslag, som innebærer en lav utnyttelsesgrad av fondet, med at flere av de største bankene har valgt å hente midler i kapitalmarkedet. Dette er først og fremst mulig fordi finansmarkedet fungerer vesentlig bedre. Flere store, men også flere mellomstore banker vurderer muligheter for dette nå, ifølge tilsynets direktør.

- Nordea har hentet penger i markedet. Dette er den nest største norskregistrerte banken, til tross for at den er eid fra Sverige.

Blant de norskeide bankene er DnB Nor og Sparebank 1 SR-Bank noen av de største og som har valgt en markedsløsning.

Fredag forrige uke kunngjorde DnB Nor

OSE
DNBNOR
at de henter 1,4 milliarder i markedet for å øke kjernekapitalen. Samme dag annonserte også SR-Bank at de gjennomfører en milliardemisjon. Banken henter 1,2 milliarder kroner, og får Gjensidige som største eier, til tross for at de tidligere har annonsert at de ba om tilførsel av kjernekapital på totalt 2,4 milliarder kroner fra Statens Finansfond.

Les også: og

Til tross for den lave utnyttelsen av Statens Finansfond, mener Skogstad Aamo at fondet har vært en avgjørende livbøye for bankene gjennom finanskrisen.

- Selve opprettelsen av fondet var viktig, da det skapte trygghet for at bankene kunne opprettholde sin kredittgiving. De visste at de ville kunne få egenkapital selv om markedet var vanskelig.

Den siste tiden har fondet fått kritikk fra flere kanter, og konserndirektør Rune Bjerke omtalte det som heldig at banken slapp å benytte Statens Finansfond da han presenterte DnB Nors emisjon forrige fredag. Analysesjef for kreditt i First Securities, Pål Ringholm, har også advart bankene mot å motta krisehjelp fra Kristin Halvorsen.

- De som overhode har mulighet til å gjøre noe annet, må gjøre det. Bankene finansierer seg normalt i obligasjonsmarkedet, og er det noe dette markedet har, er det god hukommelse. I mange år, kanskje tiår, vil alle huske hvilke banker som kom seg gjennom krisen uten statlig hjelp, sa Ringholm til E24.

Les også:

Det har fått fondets direktør, Birger Vikøren, til å rykke ut med et svar på tiltale i Dagens Næringsliv.

- Finansfondets fondsobligasjon regnes som kjernekapital på linje med private fondsobligasjoner, skrev Vikøren.

Han får støtte av Skogstad Aamo.

- Jeg tror ikke at finansiering fra Finansfondet vil oppfattes som noen belastning for en bank. Samtidig er det jo klart at finansiering fra markedet er et utrykk for en sterkere tillit fra markedet.

På enkelte punkter gir det dessuten en noe større fleksibilitet, medgir han.

- Banken står friere til utbyttebetaling, og unnslipper visse krav til hvordan midlene skal tilbakebetales.

Like fullt er betingelsene for Finansfondet lagt nokså tett opptil markedet, mener han.

- Jeg tror ikke kredittratingbyråene oppfatter at det er en stor forskjell mellom kapital fra fondet og fra markedet. Vi oppfatter det slik at kapitalen fra finansfondet veier positivt ved kredittrating.

30. september løper søknadsfristen til Statens Finansfonds 50 krisemilliarder ut. E24 følger saken.

Flere nyheter på E24

På forsiden nå