Stoler ikke på bankenes moral

Det er ikke nok å sende bankene på etikkseminar. De må tvinges til å vise samfunnsansvar gjennom et strengt regelverk, fastslår finansminister Halvorsen.
<b>SKJERPER KRAVENE:</b> Finansminister Kristin Halvorsen tror regelverket må strammes inn for å sikre at finansnæringen opptrer ansvarlig.
SKJERPER KRAVENE: Finansminister Kristin Halvorsen tror regelverket må strammes inn for å sikre at finansnæringen opptrer ansvarlig.

Finansministeren lover nå å stramme kraftig inn på reguleringene i finanssektoren, og gå betydelig lenger enn å holde seg til muntlige oppfordringer.

- Til syvende og sist er det lovverket, tilsynet og avlønningen som styrer hva folk ender opp med å gjøre. Money talks, sier Halvorsen.

- Derfor må vi se på rammene vi har overfor risikostyring, og i hvilken retning insentivene går, da det er dette som avgjør hva slags prasis og standard man har i finansnæringen.

Det sier finansminster Kristin Halvorsen til deltakerne på seminaret "Bankene etter gullkortet - tid for samfunnsansvar" arrangert av Forbrukerrådet i samarbeid med Handelshøyskolen BI.

Hun trekker frem Statens eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond som et eksempel.

- Det gjøres et viktig arbeid med etiske standarder, men vi må ikke snakke oss bort. Til syvende og sist avgjøres det meste av hva som skjer på generalforsamlingen.

- Må ikke ende i preik

Økonomiprofessor ved UiO, Karen Helene Ulltveit-Moe, stilte finansministeren spørsmål om hvordan hun mener finansnæringen bør reguleres fremover.

Ulltveit-Moe peker på at samfunnsdebatten de siste fem årene har hatt et ekstremt fokus på samfunnsansvar, og at det har myldret av seminarer og konferanser om "Social Corporate Responsibility".

- Over den samme perioden har uetisk atferd i sektoren eskalert. Er ikke dette et paradoks?

Finansministeren er enig.

- Fra regler til handling er det en lang vei å gå. Vi har etablert nye rammer, og nå må dette følges opp. Tiltakene må ikke ende i preik.

Skal lede

Med denne tankegangen som bakteppe ønsker finansministeren nå at norsk økonomi skal bli et eksempel til etterfølgelse, og best på omlegging etter finanskrisen.

- Norge er så aktive som det lar seg gjøre for et lite land som i utgangspunktet har begrenset innflytelse. Vi har allerede etablert en rekke viktige, nye kjøreregler som får betydelig oppmerksomhet.

Flere av systemene som er opprettet høster Norge allerede internasjonal anerkjennelse for.

Lærdommen fra forrige bankkrise bidrar også til å styrke Norges troverdighet og innflytelse i navigeringen gjennom finanskrisen, tror finansministeren. Norges lille størrelse utgjør derfor ikke et hinder for at vi kan lede an i å sette nye standarder i finansnæringen.

Har betalt for mye

Av elementer som bør trekkes frem og inspirere finansnæringen på verdensbasis, trekker Halvorsen frem Kredittilsynet.

- Vi har kun ett tilsyn. I mange land finnes det flere tilsyn, noe som fører til at man har dårlig kontroll, og mister oversikten, sier Halvorsen til E24.

- I tillegg har vi kun ett risikovurderingssystem.

Også innen lønns- og bonussystemer har Norge en ledende rolle, mener Halvorsen.

- En uriktig insentivstruktur kan skape stadig nye ubalanser. Når lederen i Statens pensjonsfond på egen kjøl sa fra seg 2,5 millioner i lønn er det et signal om at lønnsnivået har vært for høyt, og må ned.

Hun mener derfor det er avgjørende å tydeliggjøre skillet mellom "rådgiver" og "selger", og støtter Kredittilsynets forslag om å kreve at vedkommende som formidler et produkt som genererer provisjon, bruke ordet "selger" i stillingsbetegnelsen.

- Vi har betalt for mye for en altfor dårlig jobb. Det vi får i kjølvannet av finanskrisen er en helt annen kultur og avlønning for de som er meglere innenfor denne sektoren.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå