Stortinget ber Sandberg gjøre om kvoteinstruks

Stortinget gir fiskeriminister Per Sandberg (Frp) beskjed om å stanse dagens handel med fiskekvoter fra små til store båter og innføre en ny ordning.


<p><b>FÅR BESKJED OM Å ENDRE:</b> Fiskeriminister Per Sandberg presenterte stortingsmeldingen om pliktsystemet i fiskerinæringen i Nærings- og fiskeridepartementet i mars. Nå vil Stortinget at han gjør om kvoteinstruksen. </p>

FÅR BESKJED OM Å ENDRE: Fiskeriminister Per Sandberg presenterte stortingsmeldingen om pliktsystemet i fiskerinæringen i Nærings- og fiskeridepartementet i mars. Nå vil Stortinget at han gjør om kvoteinstruksen. 

En samlet opposisjon vil nemlig ha modellen som Norges Fiskarlag foreslo i stedet.

– Sandberg åpnet for et system med stadig færre aktører hvor små kystsamfunn stenges ute. Han omfavnet en ordning hvor fiskekvoter ble konsentrert og sentralisert, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes, som foreslo endringen.

Han har tidligere vist til at det første Sandberg gjorde som statsråd, var å innføre en instruks som gjorde det enkelt å flytte fiskekvoter fra små båter til store.

– Seier for de små

Et flertall i næringskomiteen ga tirsdag fiskeriministeren beskjed om å implementere Fiskarlagets modell ved første anledning.
Modellen skal hindre at store båter overtar fiskekvoter fra små.

Forslaget fikk støtte av alle partier med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet.

– Dette er et hardt slag mot regjeringens liberalisering av havet og fiskerressursene. Det er en seier for den minste kystflåten og kystsamfunnene, sier Fylkesnes til NTB.

Opposisjonen mener Fiskarlagets modell bedre fanger opp hensynet til de mindre fartøyene, samtidig som det gis en viss åpning for bevegelse mellom de ulike størrelsesgruppene innen kystflåten.

Sandberg ville beholde ordning

For snart et år siden ga næringskomiteen beskjed om at fiskeriministeren skulle vurdere ordningen og komme tilbake til Stortinget.

Men departementet så ingen grunn til å endre på instruksen, og mente innstrammingen som Fiskarlaget forslo, ville være uheldig. Hensynet til forenkling, forutsigbarhet og fleksibilitet tilsier at dagens ordning bør videreføres, mente Fiskeridepartementet.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå