Fitch ser problemer i fremtiden for Storbritannia

Øynasjonen holder på sin AAA-karakter, men utsiktene er det verre med.

UTSIKTENE: Fitch ser svakere utsikter for Storbritannia.
UTSIKTENE: Fitch ser svakere utsikter for Storbritannia.

Ratingbyrået Fitch opprettholder sin AAA-karakter for Storbritannia, men har endret utsiktene til negative.

"Endringen av utsiktene til negative fra stabile reflekterer de begrensede pengepolitiske mulighetene det er for å absorbere økonomiske sjokk i lys av økt gjeld og en potensiell svakere opptur enn ventet", skriver Fitch i sin rapport.

"I lys av den betydelige usikkerheten det er rundt den økonomiske og finansielle perioden fremover, inkludert risikoen for at de pågående finansielle spenningene i eurosonen og mot et bakteppe av et fortsatt stort budsjettunderskudd og voksende gjeld, betyr de negative utsiktene at det er litt mer enn 50 prosent sjanse for at Storbritannia nedgraderes i løpet av to år".

Fitch lister opp disse mulige utløsende faktorene for en eventuell nedgradering:

  • Finansiell stimulering som gjør at gjelden topper seg senere og høyere enn tidligere anslått
  • Sjokk til markedet som fører til en økning av statlige lån
  • En betydelig nedvurdering av Storbritannias vekst på mellomlang sikt.

Les også:

På forsiden nå