Vil koste 55 milliarder å reparere fylkesveiene

Det vil koste 55 milliarder kroner å fjerne forfallet på fylkesveinettet i Norge, ifølge Statens vegvesen.

<p><b>USIKKERT:</b> Anslagene for opprusting av fylkesveiene ligger på mellom 45 og 75 milliarder kroner.<br/></p>

USIKKERT: Anslagene for opprusting av fylkesveiene ligger på mellom 45 og 75 milliarder kroner.

Norge har 44.200 kilometer med fylkesvei. Over tid har det oppstått et betydelig forfall på veiene. Nå har Statens vegvesen, sammen med fylkeskommunene, kartlagt forfallet og kostnadene med å utbedre skadene.

Kostnadene med å fjerne forfallet på fylkesveiene er estimert til å koste 55 milliarder kroner. Men i rapporten antyder Veivesenet en prislapp på mellom 45 og 75 milliarder kroner. Årsaken til kostnadsspennet er at overslaget er usikkert, skriver Veivesenet i en pressemelding.

Ifølge rapporten er forfallet størst i Nordland (7,8 milliarder kroner), men også i Hordaland og Troms er det store behov.

Kostnadene her er beregnet til 6,5 og 5,8 milliarder kroner. Kartleggingen omfatter ikke kostnader for å rette opp manglende generell veistandard.

– Vi vet at vedlikeholdsetterslep kan påvirke både trafikksikkerhet og framkommelighet negativt. Samtidig vet vi at det er dårlig økonomi å la veiene bli så dårlig at det vil kreve omfattende og dyrere tiltak for å sette veiene i stand igjen, sier direktør Lars Aksnes som leder styringsstaben i Statens vegvesen.

Rapporten, som er den del av arbeidet med nasjonal transportplan, er oversendt Samferdselsdepartementet.

Les også:


På forsiden nå