- Grove brudd på Vallas rettssikkerhet

Høyesterettsadvokat Harald Stabell mener Gerd-Liv Vallas rettssikkerhet er brutt på alle punkter.

- Dette har vært verre enn jeg kunne forestille meg, sier Harald Stabell.

Stabell har overtatt som Vallas advokat. Han sier til Klassekampen at LO-ledelsen er feig som nekter å forholde seg til saken.

Stabell har også tidligere uttrykt bekymring for Vallas rettssikkerhet under Fougner-utvalgets gransking av striden mellom Valla og Ingunn Yssen.

Øystein Sjølie kommenterer: Vænna til Valla

Forsterker kritikken

Nå har han satt seg ytterligere inn i det avsluttende prosedyreinnlegget fra Vallas tidligere advokat Håkon Bleken og rollen til de sakkyndige. Det får Stabell til å forsterke kritikken.

– Fougner-utvalget ga seg selv som mandat å gjøre en "rettslig vurdering" av mulige brudd på arbeidsmiljøloven eller andre regler i konflikten mellom Valla og Ingunn Yssen. I rettssystemet er det tre bærebjelker for å ivareta rettssikkerhet; offentlighet, kontradiksjon (mulighet til å imøtegå alle bevis som blir ført) og ankemulighet. I granskingen av Valla blir alle disse prinsippene brutt, sier Stabell til Klassekampen.

Åpent sinn

Stabell er leder av Advokatforeningens strafferettsutvalg. Han vil ikke forskuttere hvilke rettslige skritt, om noen, Valla kan komme til å ta.

– Den som går gjennom materialet fra advokat Bleken og hans kolleger med et åpent sinn, i stedet for bare å ville legge saken bak seg, vil se hvilket oppsiktsvekkende misforhold det er mellom de bevisene som offentligheten kan kontrollere og Fougner-utvalgets ensidige støtte til Ingunn Yssens versjon. Konklusjonene underbygges rett og slett ikke av bevisførselen, sier Stabell til Klassekampen.

Ingunn Yssen sa til Dagsavisen i går at hun opplever lekkasjene som en fortsettelse av trakasseringen av henne.

På forsiden nå