Handelsbanken tror USA-brems vil stanse Olsens renteplan

Veksten i verdensøkonomien har nådd toppen for denne gangen, og når nedkjølingen kommer vil det ramme norsk økonomi, tror Handelsbanken. I en ny rapport spår banken at det ikke blir mer enn to rentehevinger til fra Norges Bank.


<p><b>SKJÆR I SJØEN:</b> Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken, tror Norges Bank må avlyse fire planlagte rentehevinger.</p>

SKJÆR I SJØEN: Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken, tror Norges Bank må avlyse fire planlagte rentehevinger.

Norsk økonomi har vist en stigende formkurve i takt med at oljebremsen har sluppet taket, men foran oss ligger det flere skjær i sjøen, ifølge økonomene i Handelsbanken Capital Markets.

De tror økonomien vil holde seg sprek neste år, fyrt opp av oljeinvesteringene, men deretter er det mørke skyer som truer i horisonten internasjonalt.

– Global vekst har trolig nådd toppen, og faren for eskalerende proteksjonisme truer, skriver Handelsbanken-økonomene i en ny konjunkturrapport.

Der tegnes det et bilde av en verdensøkonomi hvor USA fortsatt går bra, mens veksten i eurosonen og Kina har avtatt. Det står i kontrast til utviklingen i fjor, da verden opplevde en synkronisert opptur.

E24+: Derfor fungerer ikke resesjonens røde varsellampe

– Vi venter at økonomisk vekst vil kunne holde seg greit oppe det nærmeste året, men utsiktene trues av faren for en eskalerende handelskrig og økende proteksjonisme.

Venter USA-ledet svekkelse

– Mot slutten av neste år og inn i 2020 venter vi at global vekst vil avta nokså markert, og ser for oss at USA vil lede verden inn i den neste nedgangskonjunkturen, skriver økonomene.

Amerikansk økonomi fyrer for tiden på alle sylindre. Arbeidsledigheten har falt til 3,7 prosent, det laveste siden 1969, og optimismen er høy i næringslivet.

Handelsbanken ser imidlertid tre grunner til at en «markert svekkelse» vil komme i 2020.

  • Skattekutt og økt offentlig pengebruk stimulerer nå økonomien, men dette vil snu etter neste år, antar bankens økonomer.
  • Samtidig tror de at den amerikanske sentralbankens rentehevinger vil fortsette gjennom 2019, noe som vil virke dempende på økonomien.
  • De tror også at stigende lønnsvekst vil legge en demper på bedriftenes produksjonsvekst og lønnsomhet.

– Må avlyse rentehevinger

Det får også betydning for synet på utviklingen i norsk økonomi og hvor mange ganger Norges Bank vil heve renten de neste årene.

– Svakere vekst globalt vil etter hvert bli mer fremtredende, og føre til at Norges Bank må avlyse sine rentehevinger etter 2019, tror Handelsbanken.

Det synet står i kontrast til hva Norges Bank selv venter, men er også betydelig mindre optimistisk enn hva mange andre analysemiljøer har lagt til grunn.

Den stiplede grafen er Norges Banks renteprognose. Den lyseblå grafen er Handelsbankens renteprognose.
Den stiplede grafen er Norges Banks renteprognose. Den lyseblå grafen er Handelsbankens renteprognose.

I september hevet sentralbanksjef Øystein Olsen styringsrenten til 0,75 fra 0,5 prosent.

Etter den første renteøkningen siden 2011 er Olsens plan å øke styringsrenten gradvis de neste årene, slik at den når drøye to prosent innen 2021. Det vil bety totalt seks rentehevinger fra bunnen.

Det er for optimistisk, tror Handelsbanken, som viser til sine antagelser om at svakere global vekst vil svekke norsk eksport og at sentralbankene internasjonalt heller ikke får det travelt med rentehevinger i en slik situasjon.

– Og ettersom vi legger til grunn at Fed (den amerikanske sentralbanken) kutter rentene i 2020, mens de øvrige sentralbankene avventer videre rentehevinger, tror vi at Norges Bank vil avstå fra å heve rentene så mye som de har signalisert, skriver økonomene.

Venter kun to rentehevinger

De tror Norges Bank vil klare å heve styringsrenten som planlagt neste år, en gang i mars og en gang andre halvår.

Deretter er det stopp, venter Handelsbanken, som altså tror de neste rentehevingene vil bli avlyst.

– Norges Bank venter at styringsrenten vil nå opp til 2,25 prosent innen utgangen av 2021. Dersom vi får rett, vil styringsrenten nå en topp på 1,25 prosent i denne økonomiske konjunkturen, skriver økonomene.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå