Hurtigtog billig i Norge

De mange fjellene gjør at hurtigtog er billigere, ikke dyrere enn på kontinentet.

Den norske geografien blir ofte fremholdt som en ulempe for tog. Men for hurtigtog er det ikke slik. Snarere er fjellene en fordel når man skal legge skinner for hurtigtog.

E24 skrev tidligere mandag at Stortinget har bestilt en utredning på et nytt supertog som skal gå i ring mellom Oslo-Bergen-Stavanger-Kristiansand.

LES OGSÅ: Vil ha norsk supertog.

Hurtigtog krever svært stabile fundamenter, og her er fjell uslåelig.

- Vi kan bygge togspor til 50 millioner kroner per kilometer i den norske fjellheimen. I Tyskland kan det koste 3-4 ganger så mye, sier Jørg Westermann i Norsk Bane.

Norsk Bane er et konsulentselskap som jobber for å bygge høyhastighetstog i Norge.

- For å bygge hurtigtog på jordbruksland, må entreprenøren først grave en opptil 15 meter dyp grøft, og fylle denne med stein, sier Westermann.

Les flere nyheter på E24.

Billigere tomter

I tillegg er tomtekostnadene generelt lavere i mellom Oslo og Bergen enn mellom Paris og Frankfurt.

- Arealene i Norge er oftere mindre utbygd enn på kontinentet. Da blir kostnadene ved utbygging lavere, sier Westermann.

Både billigere tomter og hardere fjell skal gjøre hurtigtog mellom Oslo og Bergen billigere enn fra Oslo til Gardermoen. Ifølge Flytoget kostet Gardermobanen 10 milliarder kroner da den ble bygget. Kilometerkostnaden ble 150 millioner kroner.

- Fjellet på Romerrike er dyrere å bygge tunnel i. Nylig er jo verdens lengste veitunnel bygget mellom Lærdal og Aurland. Den kostet 40 millioner per kilometer, sier Westermann.

Kortere bane

Stortinget gikk inn for å utrede en jernbanering fra Oslo til Bergen, via Stavanger og Kristiansand tilbake til Oslo. Tanken er at denne skal følge Bergensbanen.

Norsk Bane har laget et opplegg for hurtigtog i Sør-Norge som er noe ulikt det Høyre fremmet i Stortinget sist uke.

VERDENS RASKESTE TOG - SJEKK HER!

Norsk Banes opplegg er en bane fra Oslo og sørvestover. På Haukeli deles sporet, slik at ett spor går mot Stavanger og ett mot Bergen.

- I opplegget har vi to avganger i timen fra både Stavanger og Bergen, mot Oslo, og like mange den andre veien, sier Westermann.

Hvert tog skal ha 300 seter, og Westermann regner med en fyllingsgrad på 50 prosent.

I neste uke kommer Jernbaneverket med en foreløpig utredning om mulighetene for hurtigtog i Norge.

Hold deg oppdatert om hva som skjer med E24s nyhetsbrev.

På forsiden nå