Innvandrere de nye fattige

Andelen fattige i Norge har nesten ikke rikket seg de siste ti årene. Men det har sammensetningen. Økt innvandring og kutt i barne-trygden sørger for det.

			Isra Taki (38) er mor i en familie på syv på Tveita i Oslo. De lever for rundt 360.000 kroner i året inklusive bostøtte og barnetrygd. Det er etter at skatten er betalt. Hun håper på en god fremtid i Norge for barna Keith (12) (til venstre), Ula (16) og Ali (6).
Isra Taki (38) er mor i en familie på syv på Tveita i Oslo. De lever for rundt 360.000 kroner i året inklusive bostøtte og barnetrygd. Det er etter at skatten er betalt. Hun håper på en god fremtid i Norge for barna Keith (12) (til venstre), Ula (16) og Ali (6).

- Denne teen er bra for helsen.

Isra Taki (38) serverer te og små brød fylt med spinat i leiligheten på Tveita i Oslo. Flatskjermen viser menn som snakker på den arabiske kanalen MBC.

Taki kom fra Irak til Norge i 2002. Hun og mannen har fem barn i alderen seks til 20 år. Fire av barna bor hjemme.

Som innvandrere er den store familien på Tveita en del av den nye gruppen som kommer nederst på inntektsstigen i Norge.

Andelen personer i familier med lav inntekt over mange år har nesten ikke rikket seg de siste ti årene, til tross for sammenhengende politisk "kamp mot fattigdom".

– Andelen med vedvarende lavinntekt har vært svært stabil over tid, men sammensetningen av gruppen har endret seg mye. Alderspensjonistene er på vei ut, mens den store innvandringen har gitt nye grupper med lav inntekt, sier forskningsdirektør Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå.

Han har ledet et offentlig utvalg som nettopp har lagt frem rapport om fordelingen av inntekt i Norge.

Ikke "fattig"

Utvalget bruker ikke uttrykket "fattig", men skriver heller om "vedvarende lavinntekt". Det betyr at inntekten pr. person i familien er under en nærmere definert grense tre år etter hverandre.

Fra praksisplass og deltidsjobb har Taki og mannen tilsammen utbetalt rundt 20000 kroner i måneden etter skatt. I tillegg kommer barnetrygden for tre barn på i alt 2900 kroner pr. måned.

– Det er lite å leve av for en så stor familie. Særlig fordi barna stadig trenger noe nytt. De trenger nye sko, og plutselig er det en sykkel som er ødelagt, sier hun.

De leier en kommunal leilighet til 9800 kroner pr. måned, men får mye av leien dekket med bostøtte på 6800 kroner.

I sum blir alt dette på ett år rundt 360000 kroner etter skatt. Dermed havner de langt under den EU-definerte grensen for lavinntekt for et par med fire eller fem barn.

- Føler du deg fattig?

- Vi er ikke fattige slik mange i hjemlandet Irak er det. Men vi hadde trengt mer. Bilen koster mye. I tillegg hjelper vi hver måned slektninger i Irak med penger, sier Taki.

Endrer seg

Knapt 10 prosent av Norges befolkning bor i familier med vedvarende lav inntekt. Slik var det i siste halvdel av 1990-årene, og slik er det nå.

Målt på denne måten har fattigdomssatsingene til regjeringene Bondevik I og II og Stoltenberg I og II vært uten effekt. Sammensetningen av de knapt 10 prosentene med vedvarende lav inntekt har likevel endret seg. Innvandrere er den nye gruppen nederst på stigen, viser utvalgets rapport.
- De har problemer på arbeidsmarkedet på grunn av manglende utdannelse og språkkunnskaper. Det gir lav inntekt. I tillegg har de gjennomgående flere barn enn andre. Det gjør at inntekten pr. familiemedlem blir lav. De rammes i tillegg særskilt av underreguleringen av barnetrygden, sier Cappelen.

Ikke-vestlige innvandrere eller norskfødte barn av disse har på ti år doblet sin andel av personer som bor i familier med vedvarende lav inntekt. I årene 1996-1998 utgjorde de 12 prosent av totalen med vedvarende lav inntekt, mens den i årene 2005-2007 var 23 prosent.

Ferie

Taki og familien har ikke de store ferieplanene for sommeren. Håpet er å kunne besøke moren i Syria, som hun ikke har sett siden 2005.
- Men jeg må finne billige billetter, sier hun.

Ellers drar de på dagsturer i området, eller kanskje litt lenger unna.
- I fjor sommer var vi fire dager på hyttetur ved Hønefoss.

Les også:

Les flere E24-nyheter

På forsiden nå