Svakeste yuan på ti år

Bekymringer for Kinas økonomi og handelskrigen med USA har sendt den kinesiske valutaen kraftig ned. Sentralbanken gjør det de kan for å berolige markedet.

Fredag morgen svekket kinesiske yuan seg til deg svakeste nivået mot amerikanske dollar på ti år.

Sist gang valutaen var verdt så lite mot dollar var under den globale finanskrisen i 2008, og på det svakeste kostet én dollar 6,9644 yuan.

Den pågående handelskonflikten med USA legger press på valutaen, ettersom en reduksjon i etterspørselen etter kinesiske varer også reduserer appetitten for landets valuta.

Senere på dagen gikk visepresidenten i Kinas sentralbank ut med en uttalelse for å berolige markedet. Han holdt fast ved at de skal makte å holde valutaen stabil tross faktorene som drar i motsatt retning.

Markedet reagerte positivt på dette, og yuanen styrket seg umiddelbart.

 <p><b>SENTRALBANKUTSPILL:</b> Ved 10-tiden fredag morgen styrket yuanen seg brått da sentralbanken gikk ut med beroligende meldinger til markedet.</p>

SENTRALBANKUTSPILL: Ved 10-tiden fredag morgen styrket yuanen seg brått da sentralbanken gikk ut med beroligende meldinger til markedet.

Økende bekymring for økonomien

Kinas valuta har svekket seg mer enn seks prosent mot dollar så langt i år. Av årsaker pekes det på at den økonomiske veksten har begynte å avta i styrke, samt at investorene har begynt å bekymre seg mer for den høye gjeldsgraden i landet, skriver Financial Times.

Samtidig er det ikke til å komme utenom at handelskonflikten med USA betyr økt risiko og usikkerhet, noe som drar valutaen ned.

Ifølge Financial Times har flere analytikere i det siste sett tegn til at sentralbanken i økende grad jobber for å forhindre et videre fall i yuan.

Handel i valutaparet yuan/dollar nådde 66,3 milliarder dollar fredag, som overgår toppen fra 2015 da Kina aggressivt grep inn i markedet rett etter å ha løsnet på restriksjonene for den lokale valutaen. Dette førte til en kraftig devaluering, og sentralbanken gjorde grep for å la valutaen svekke seg gradvis i månedene som fulgte.

Kan gripe inn mer

Fredagens fall i yuan kom etter at sentralbanken satt det daglige midtpunktet for valutaen til 6,951 yuan for én dollar. Vi må tilbake til begynnelsen av 2017 for å finne et like svakt midtpunkt, men valutaen svekket seg ytterligere til 6,9644.

Kina operer med en såkalt krypende fastkurs (crawling peg), som betyr at kursen kan bevege seg i en korridor som tillater bevegelser på opp til to prosent både over og under det daglige midtpunktet.

Kursens utgangspunkt settes der hvor den endte forrige handelsdag. Dette systemet ble innført i 2015, etter at Kina hadde hatt fastkurs mot dollar lenge. Myndighetene argumenterte for at endringen ville gjøre økonomien mer markedsorientert, ettersom de ikke lenger ville gripe inn i markedet.

Mener risikobildet er kontrollerbart

Fredag gikk Kinas visesentralbanksjef, Pan Gongsheng, ut med en melding om at Kina vil klare å holde valutaen stabil, ifølge Reuters.

Han argumenterte for dette med at de fundamentale faktorene i økonomien er gode, samt at landet har rikelig med valutareserver som de kan bruke til å forsvare yuan.

Sentralbanken vil nå iverksette tiltak for å stabilisere markedets forventninger, samt sette inn målrettede tiltak for å håndtere risiko, ifølge Gongsheng.

– Kinas grunnleggende økonomi er sunn, de makroøkonomiske faktorene er stabile, og de finansielle risikoene er generelt kontrollerbare, sa han.

– Disse faktorene vil gi støtte til yuan, slik at den holder seg relativt stabil.

I september lå valutareservene på 3.087 milliarder dollar, etter å ha falt 52,9 milliarder dollar i løpet av årets ni første måneder. 43 prosent av fallet skjedde forrige måned.

Svekkelsen som har skjedd den siste tiden reflekterer vanlig tilbud og etterspørsel i markedet, samt global turbulens, sa Gongsheng. Han understreket også at Kina ikke vil engasjere seg i en valutakrig (la yuan bli veldig svak) for å motvirke effektene av handelskrigen med USA.

Ifølge Reuters er det dette markedet har bekymret seg for. Derfor styrket også yuan seg etter uttalelsen fra sentralbanken.

Gongsheng advarte samtidig spekulanter som kan finne på å shorte yuan ved å understreke at myndighetene har langt erfaring og mange verktøy for å håndtere uro i valutamarkedet.

– For de av dere som prøver å shorte yuan. Vi kjenner til hverandre ettersom vi kjempet side om side for noen år siden. Jeg tror det fremdeles er friskt i minnet hos oss alle, sa Gongsheng.

Kuttet i bankenes kapitalkrav for å stimulere vekst

I begynnelsen av oktober satte Kinas sentralbank inn tiltak for å sørge for økt kontantstrøm i banksystemet. Kapitalkravet ble kuttet med ett prosentpoeng for de aller fleste kommersielle banker, som frigjør omtrent 750 milliarder yuan, eller 905 milliarder norske kroner.

Dette gjorde de for å forsøke å dempe bekymringene for tregere økonomisk vekst, skriver Financial Times.

Lettelsen følger en svak utvikling i investering- og produksjonsdata i landet mens handelskrigen ruller videre.

Uken før gikk IMF-sjef Christine Lagarde ut og manet USA og Kina til å løse konflikten seg imellom, og advarte om at utsiktene for det globale økonomien begynte å snu til det verre.

Kinas sentralbank sa at kuttet i kapitalkravet var «rimelig og moderat, og vil ikke lede til depresieringspress», samt at likviditeten i banksystemet er stabilt.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå