Klima går på børs

På Lysaker er det mulig å kjøpe EU-tillatelser til å forurense. Tillatelser for mer enn hele Norges utslipp er innom utslippsbørsen Nord Pool i løpet av året.

			Med to telefoner og femskjermer holder «head ofemissions desk» Anne-MaritRudby orden på handelenmed utslippstillatelser påkraftbørsen Nord Pool. Nesteår kobler Norge seg på EUssystem for utslippstillatelser.
Med to telefoner og femskjermer holder «head ofemissions desk» Anne-MaritRudby orden på handelenmed utslippstillatelser påkraftbørsen Nord Pool. Nesteår kobler Norge seg på EUssystem for utslippstillatelser.

- De ble ikke enige!

"Head of emissions desk" Anne-Marit Rudby (bildet) på kraftbørsen Nord Pool legger ned sitt gammeldagse telefonrør. Hun har nettopp hatt selgeren av tillatelser til å slippe ut klimagasser på det ene øret, og en mulig kjøper på det andre øret.

Selgeren ville ha 20 euro for tillatelsen til å slippe ut ett tonn av klimagassen karbondioksid (CO2) i løpet av årene 2008-2012. Kjøperen var villig til å betale 19,90 euro. De ville ikke møtes på midten og handle kvoten til 19,95 euro, selv etter at Rudby prøvde å snakke med begge parter samtidig på telefonen.

Den globale klimautfordringen har gått på børs. I Europa finnes det flere børser for utslippstillatelser.

Den nordisk kraftbørsen Nord Pool var verdens første da den startet opp som markedsplass for tillatelser 11. februar 2005. På Lysaker like utenfor Oslo sitter Rudby og en kollega med fire skjermer hver.

Nord Pool har omtrent 10 prosent av børsomsetningen av utslippstillatelser i Europa.

- Dette er en børs som andre børser. Utslippstillatelser er et verdipapir som kjøpes og selges, sier adm. direktør Torger Lien i Nord Pool.

Spekulerer

Det er grovt sett to typer kjøpere og selgere for utslippstillatelser for årene fra 2008:

* Bedrifter som har, eller venter å få, plikt til å ha tillatelser, og som vil sikre seg dem til dagens pris rundt 20 euro pr. tonn utslipp.

* Spekulanter som venter at prisen på tillatelsene i fremtiden vil stige fra 20 euro pr. tonn. Dermed kan de senere selge sine tillatelser med fortjeneste.

Milliarder

I fjor omsatte Nord Pool utslippstillatelser for 8 milliarder kroner. Regnet i tonn, ble det omsatt tillatelser til å slippe ut 59,6 millioner tonn klimagasser. Dette er mer enn Norges samlede utslipp.

Tanken bak handel med tillatelser er at utslippskuttene skal skje på den billigste måten. Det er store forskjeller mellom land og næringer når det gjelder kostnaden ved å kutte utslippene.

Bare EU

Det er EUs omsettelige utslippstillatelser som er grunnlaget for Nord Pools klimahandel.

- Norske markedsdeltagere står for en svært liten del av handelen, sier Lien.

Neste år blir det en forandring på dette. Da blir Norge en del av EUs marked for utslippstillatelser, og den norske staten vil utstede nye utslippstillatelser innenfor et nytt kvotesystem.

Trolig vil ingen få tillatelser som tilsvarer de faktiske utslippene. Dermed må bedriftene kutte utslippene eller ut i markedet for å kjøpe seg ekstra tillatelser.

Fra 1. juni vil Nord Pool utvide handelen i utslippstillatelser. Da vil det også bli mulig å handle utslippstillatelser som kommer fra miljøvennlige prosjekter i utviklingsland.

Aftenposten skrev tirsdag om Statkraft som er tildelt utslippstillatelser for 500 000 tonn klimagasser fordi selskapet har deltatt i byggingen av et stort vannkraftverk i Chile.

Snart slipper Statkraft å ta kontakt med mulige kjøpere selv. Selskapet kan tilby disse tillatelsene på Nord Pool og se hvem som melder seg som kjøpere.

På forsiden nå