- Klimamafiaen har fått alt for stor makt

Professor i kjemi Olav Martin Kvalheim er ikke overrasket over avsløringene om klimaforskernes metoder for å nedkjempe motstanderne.
<b>ISEN KRYMPER: </b> Forskere hevder jordtemperaturen har steget med 0,8 grader de siste 157 årene, men rådataene er slettet.
ISEN KRYMPER: Forskere hevder jordtemperaturen har steget med 0,8 grader de siste 157 årene, men rådataene er slettet.

- Jeg er ikke overrasket over de metodene som er avslørt, men jeg er overrasket over omfanget. Dette er snakk om toppfolkene innen klimaforskning, som har forsøkt å tilrane seg kontroll på hele informasjonsprosessen rundt klimadebatten. Klimamafiaen, som jeg kaller dem, har fått alt for stor makt, sier Kvalheim til E24.

I helgen ble det kjent at hackere har skaffet til veie over 2000 e-poster og dokumenter fra klimainstituttet ved Universitet i East Anglia i England. Dokumentene og e-postene tegner et lite flatterende bilde, og inkludere flere kjente navn fra klimaforskningen, inklusiv lederen for Bjerknessenteret i Norge Eystein Jansen.

I dokumentene - hvorav noen er bekreftet som autentiske av forfatterne selv - kommer det frem at klimaforskere blant annet har forsøkt å presse vitenskapelige tidsskrifter til ikke å publisere artikler som betviler menneskeskapt oppvarming og at noen av de sentrale personene i FNs klimapanel IPCC skal ha uttalt at de vil "forandre definisjonen av vitenskapelig "peer review"" for å holde motstridende synspunkter ute av FN-rapporten. I tillegg skal klimaskeptikere har blitt nektet tilgang til tallmateriale for å gjøre egne beregninger av fremtidig klima.

- Dette er enestående i forskningshistorien. Jeg tror ikke det noensinne har vært brukt slike metoder for å hindre den frie forskningen, sier Kvalheim.

- Et alvorlig problem

Også professor Ole Humlum ved Department of Geosciences ved Universitetet i Oslo synes det som er kommet frem i e-postene er bekymringsfullt.

- Dette er et alvorlig problem, men ikke overraskende. Siden 2000-2001 har jo klimaforskningen mottatt massiv politisk støtte, og det er særdeles politisk ukorrekt å kritisere forskningsarbeidet. Klimaforskere og politikere har definert dette som et moralsk prosjekt, noe som jo implisitt sier at et annet standpunkt er umoralsk, sier Humlum, og legger til:

- Jeg vet om flere forskere som ser konklusjoner innen sitt fagfelt som de kan bestride, men som ikke tør av hensyn til sin egen posisjon og sitt eget ømdømme.

Politisk korrekte journalister

Også Kvalheim peker på politisk korrekthet som et nøkkelord - spesielt i Norge. Ettersom Norge har få vitenskapelige tidsskrifter, foregår det meste av klimadebatten i allmennmedia. Men her slipper ikke skeptikere til, mener Kvalheim.

- Norske journalister er generelt meget politisk korrekte, og forsøker ikke å belyse andre sider ved klimadebatten. Jeg har selv mange ganger opplevd å bli refusert i media, oftest med henvisning til plassmangel. Samtidig flommer det over av politisk korrekte artikler og leserinnlegg, sier Kavalheim, som understøtter sitt poeng ved nettopp de dokumentene som ble avdekket i helgen.

- Dette har resultert i stor debatt i Storbritannia og USA, men er nesten ikke omtalt i Norge. Hvorfor ikke?

For flere nyheter - les E24s forside.

På forsiden nå