- Kommunene taper 350 mill.

Konkursen i Terra Securities fører til at nordlandskommunenes obligasjoner tvangsselges med rundt 350 millioner kroner i tap.

De fire nordlandskommunenes obligasjoner i Citibank kan bli tvangsolgt allerede i løpet av dagen.

- Det er overveiende sansynlig at Citibank tvangsselger obligasjonene i løpet av dagen. Det vil medføre et tap på rundt regnet 350 millioner kroner for de fire nordlandskommunene, sa Terras advokat Knut Bergo på en pressekonferanse onsdag.

Les også: Terra Securities konkurs
Les også: Terra-sjefen trekker seg

- Må hoste opp

For at kommunene skal unngå det, må de stille med ytterligere sikkerhet til Citibank.

- Hvis de hoster opp 150-160 millioner kroner i løpet av dagen, unngår de tvangssalg, sa Bergo.

Ifølge styreleder Gabriel Block Watne var Terra Gruppens arbeid med en løsning for kommunene avhengig av at Terra Securities kunne fortsette sin virksomhet.

- Varslet kommunene

Det håpet brast da Kredittilsynet tirsdag ettermiddag forhåndsvarslet at de ville frata Terra Securities

- Dette varslet vi representantene for kommunene om. Vi sa også at den sannsynlige konsekvensen var at Terra Securities kom til å begjære seg konkurs, sa Bergo.

Bergo ønsket ikke å gi opplysninger om hvor mye midler som er i Terra Securities, eller hvilken posisjon kommunenes eventuelle krav vil få. Normalt blir enkelte fordringer, som for eksempel ansattes lønn, dekket før andre krav.

- Det er for tidlig å si noe om dividende-dekningen. Det som er en erfaring er at verdiene i slike selskaper forsvinner ganske fort når selskapet kommer under konkursbehandling, sa Bergo.

Les også:

Uklar forsikring

Han fortalte at Terra Securities har hatt en forsikring til dekning av tap som følge av såkalt operasjonell risiko, som for eksempel feil utført av ansatte. Denne forsikringen gir en maksimal dekning på 50 millioner kroner, ifølge Bergo.

- Gjelder denne forsikringen også etter at Terra Securities har gått konkurs?

- Det er for tidlig å kommentere nå. Det er blant de tingene vi undersøker, sa Bergo.

Flere saker om Terra-skandalen:

Retter krav mot sparebankene
Kommunene gir seg ikke, selv om Terra er konkurs. Les saken

Knusende dom fra Kredittilsynet
Terra Securities har foretatt alvorlige og systematiske overtredelser av god forretningsskikk, slår Kredittilsynet fast. Les saken

Banksjef fjerner Terra-spor
Alle reklame for Terra Securities er fjernet fra Hønefoss Sparebank. Les saken

Investert i våpen og tobakk
Kraftpenger fra de fire nordlandskommunene er investert i selskaper som produserer våpen og tobakk. Les saken

Les også:

På forsiden nå