Konge med mange kroner

John Fredriksen er ikke bare børskonge. Han er også tankkonge, riggkonge, laksekonge og emisjonskonge. Dette har gjort ham til Norges rikeste mann.

Superrederen har riktignok gjort kypriot av seg, etter langvarige tvister med norske skattemyndigheter, men han har fortsatt de største delene av sitt imperium notert på Oslo Børs.

Starten. Fredriksen er blitt kalt "Storeulv" i finanskretser, på grunn av hans noe kontroversielle og risikovillige stil når han driver forretninger.

Hans karrière ble på mange måter grunnlagt i Sverige for ti år siden, da han kort tid etter å ha blitt storeier i

Frontline, solgte flere av sine egne skip til det svenske tankrederiet, som da var notert på Stockholm-børsen.

Like etter at han sikret seg kontroll i Frontline, som han igjen brukte til å få kontroll over britiske London &

Overseas Freighter, var tiden inne for å slå kloa i tankrederiet ICB Shipping.

John Fredriksens plan var å skape et superrederi, noe man trygt kan si han lyktes med, i og med at Frontline i dag er verdens største tankrederi.

Fredriksen uttaler seg sjelden til mediene, og overlater det meste til sin nære medarbeider gjennom flere år, Tor Olav Trøim.

Trøim er blant annet konsernsjef i SeaDrill.

Riggiganten. Det største selskapet i Fredriksen-sfæren er nettopp boreriggselskapet SeaDrill, som han begynte å bygge opp så sent som i fjor. Selskapet ble notert på Oslo Børs i november 2005, etter at han fikk dispensasjon fra regelen om at selskapet må ha eksistert i minst tre år.

Tanken bak selskapet er at tiden med de store oljefeltene er over, og at det derfor vil være behov for å finne nye felt fremover. SeaDrill er svært stor på mobile borerigger, som er tilpasset et hardt klima og dybde på mer enn 3000 meter.

Siden har selskapet gått meget bra, og ikke minst takket være oppkjøp er SeaDrill i dag verdens sjette største riggselskap.

Milliardene ruller inn. Gode tider i tankmarkedet den siste tiden har gitt

Fredriksen milliarder av kroner som han har investert videre i andre selskaper. Strategien er høyt tempo og høy risiko.

Dette har også ført til at andre deler av Fredriksens imperium har fått store pengetilskudd på kort tid.

Siden i vinter har hans selskaper SeaDrill, Pan Fish og Deep Sea Supply fått inn nærmere 22,5 milliarder kroner i emisjoner. Det er nesten like mye som alle selskapene på Oslo Børs fikk inn i fjor.

Fiskekongen. Det siste året har Fredriksen vært kanskje mest aktiv i konsolideringen av den norske oppdrettsnæringen.

Fra å fiske villaks med flue, har han i løpet av året kjøpt seg opp til å bli den største eieren i Pan Fish, som siden har kjøpt opp andre fiskeselskaper. Pan Fish er i dag verdens største konsern innen lakseoppdrett.

Pan Fish-aksjen har gått som en kule i år, i hovedsak på grunn av en voldsom oppgang i lakseprisene i vår og sommer.

Fredriksens inntog i denne sektoren har samtidig vært med på å lokke en stim av fiskeselskaper til Oslo Børs og gjøre den til ledende i verden på fisk.

Familien. John Fredriksen er gift med Inger, og sammen har de døtrene Cecilie og Katrine. Familien bor i en stor villa kjøpt for en halv milliard kroner i det eksklusive området Chelsea i London. Familien har også en stor villa på Bygdøy, landsted på Nøtterøy og flere leiligheter i Oslo og på Geilo.

Døtrene til Fredriksen har blant annet vært i Singapore for å lære om verftsindustrien. Fredriksen gikk for første gang til noe annet enn sjønære virksomheter da han på slutten av 1990-tallet kjøpte seg inn i inkassoselskapet Aktiv Kapital, hans datter Cecilie sitter nå som styremedlem i dette selskapet.

På forsiden nå