Kristin Halvorsen avviser dobbeltmoral

SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen ser ingen dobbeltmoral i at partiet hennes tar avstand fra StatoilHydros oljesandprosjekt samtidig som Oljefondet hun bestyrer tjener penger på oljesand.
<b>FÅR KJEFT:</b> Finansminister Kristin Halvorsen og Oljefondet får kjeft av miljøbevegelsen for å stemme mot klimatiltak.
FÅR KJEFT: Finansminister Kristin Halvorsen og Oljefondet får kjeft av miljøbevegelsen for å stemme mot klimatiltak.

–Hvordan kan du som ansvarlig statsråd forsvare at Oljefondet er tungt inne i fire internasjonale oljeselskaper som satser på oljesand, når etikkreglene du forvalter sier at fondet ikke skal være inne i selskaper som skaper store miljøskader?

–Oljefondet er et av verdens største fond og får stor internasjonal anerkjennelse for sine etiske retningslinjer. Vi jobber med klima og miljø på to måter overfor selskaper fondet er inne i: Gjennom eierskapsutøvelse, der Norges Bank har et eget forventningsdokument på klima som stiller miljøkrav til selskapene. Og gjennom Etikkrådets overvåking av enkeltselskaper og eventuelle anbefalinger til Finansdepartementet om å gå ut på grunn av alvorlig miljøskade. Stortinget har vedtatt fremgangsmåten, og jeg kan ikke på eget initiativ pålegge Norges Bank å selge oss ut av enkeltselskaper, sier finansminister Halvorsen.

–Men vil du be Etikkrådet vurdere Oljefondets engasjement i oljesand?

–Jeg er trygg på at Etikkrådet er fullt klar over denne problemstillingen, men skal forsikre meg om at de er det. Etikkrådet arbeider grundig og begrunner sine anbefalinger skriftlig. Dersom de anbefaler Finansdepartementet å trekke seg ut av et selskap, er det etter mange måneders arbeid.

Dersom vi skulle ekskludere et selskap på grunn av oljesandprosjekter, offentliggjøres det ikke før nedsalg er gjennomført – som tar minst to måneder.

–Taler ikke Norge med to tunger når man den ene siden tar til orde for store klimagasskutt, og samtidig investerer for å tjene penger på oljesand, som er en av de verste klimabombene?

–Nei, det gjør vi ikke. Gjennom vårt eierskap i Oljefondet prøver vi å få selskapene til å utvikle seg i best mulig miljømessig retning.

–SV vil ha regler som gjør at StatoilHydro må trekke seg ut av sitt oljesandprosjekt i Canada. Er det ikke like ille at ditt departement gjennom Oljefondet investerer i oljesand?

–Paradokset er at man har tydeligere klima- og miljøforventninger og mer systematisk oppfølging i investeringer i Oljefondet enn i et selskap der staten er inne som stor eier, sier Halvorsen.

Partiene nøler

Bare KrF sier klart ja til å trekke Oljefondet ut av oljesandinvesteringer, selv om både SV, Høyre, Sp og Venstre vil ha StatoilHydro ut av oljesand.

Høyres energi- og miljøpolitiske talsmann Ivar H. Kristiansen har begrunnet sin motstand mot StatoilHydros oljesandeventyr med at det vitner om dobbeltmoral og at det "går på tvers av alt norsk miljøpolitikk står for".

Han er spakere når det gjelder Oljefondets investering.

–Hvis man skal drive en granskning av alle selskaper Oljefondet er inne i, blir det ikke mange steder de kan investere.

SVs talskvinne Inga Marte Thorkildsen vil ikke gå ut med noe klart nei til Oljefondets oljesandinvesteringer. Hun sier hun er enig med partileder Kristin Halvorsen, og henviser til hennes svar.

Lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V) var ikke klar over at Oljefondet er tungt inne i selskaper som utvinner oljesand.

Han vil ikke gå ut med noe klart standpunkt om at Oljefondet bør trekke seg ut, men sier han oppfordrer Regjeringen til å se på oljesandinvesteringene i et kritisk lys og vurdere å trekke disse selskapene ut av Oljefondets portefølje.

KrFs talskvinne er imidlertid helt klar:

–Ja, Oljefondet bør ut av oljesandinvesteringer. Vi ønsker en politikk der man ikke bruker norske skattebetaleres penger til å utvinne oljesand, enten det gjelder StatoilHydro eller Oljefondet.

Kloden vår tåler ikke slik utvinning, sier hun.

Erling Sande (Sp) sier at dagens etiske retningslinjer gir grunnlag for å trekke ut de oljesandproduserende selskapene, og mener at dette bør vurderes.

–Vi trenger en diskusjon om hvordan vi bruker fellesskapets kapital, sier han.

Les også:

Les flere E24-nyheter

På forsiden nå