- Kronen hindrer rentehopp onsdag

Til tross for overraskende sterke makrotall vil Gjedrem måtte vente med å heve renten til oktober.
<b>VENTER NEDJUSTERING:</b> Sentralbanksjef Svein Gjedrem må begrense seg til to eller tre rentehevinger i år, tror sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.
VENTER NEDJUSTERING: Sentralbanksjef Svein Gjedrem må begrense seg til to eller tre rentehevinger i år, tror sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

- Vi var lenge i tvil om ikke bildet var så sterkt at Norges Bank ville sette opp renten allerede i september, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til E24.

Nå har han imidlertid bestemt seg: renten vil først bli hevet på det påfølgende rentemøtet i oktober. Hovedgrunnen til dette er at kronen har styrket seg i det siste. Den siste måneden har kronen ligget mellom 2,5 og 3 prosent sterkere enn Norges Bank har anslått som gjennomsnittsnivå for tredje kvartal.

- Det er nok til å signifikant påvirke rentesynet til Norges Bank. Dette bidrar til at vi blir svært overrasket hvis Norges Bank setter opp renten allerede nå, sier Bruce.

"Aktuelt å øke renten"

Kroneoppturen er utløst både av spekulanter som har registrert de sterke makroøkonomiske tallene som har kommet fra norsk økonomi og av Gjedrems uttalelse om at renten kan komme opp tidligere, tror Bruce.

Han peker på at sentralbanksjef Svein Gjedrem på forrige rentemøte var klar på at utviklingen i økonomien hadde overrasket på oppsiden:

"Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta noe mindre enn vi har ventet. Nye tall kan endre bildet, men skulle denne utviklingen fortsette, kan det bli aktuelt å øke renten tidligere enn anslått i siste pengepolitiske rapport", sa sentralbanksjefen.

Følg valutakursene på E24 Børs!

Dermed åpnet han for å sette opp renten før mai 2010, som er tidspunktet for renteheving som antydes i den ferskeste rapporten. Når Gjedrem kommenterer sin rentebeslutning førstkommende onsdag tror Bruce det vil komme mer av det samme.

- Signalet om at første renteøkning er nærmere vil være minst like klart som på siste møte. Det er mulig Norges Bank sier at de vurderte å sette opp rentene.

Sterkere vekst

Argumentene for å heve renten før Norges Bank har varslet vil bare bli sterkere fremover, tror Nordeas sjefanalytiker.

- Norges Bank vil se seg nødt til å heve renten lenge før de selv har varslet, det er det liten tvil om, sier Bruce.

Nye tall har ikke "endret bildet" slik Gjedrem åpnet for. De har snarere tvert i mot forsterket det, mener Bruce. Han peker på at bruttonasjonalproduktet i fastlands-Norge i årets andre kvartal lå høyere enn Norges Bank anslo. Samtidig er arbeidsmarkedet klart strammere enn banken så for seg gi juni.

Inflasjonspress

Sterkere vekst kombinert med et sterkere arbeidsmarked trekker i entydig i retning av et høyere produksjonsgap, mener Bruce. Gapet utgjøres av forskjellen mellom faktisk produksjon og det nivået på produksjonen som er forenlig med stabil inflasjon over tid.

- Norges Bank er oppmerksom på dette. De er klar over at hvis vi holder dette lave rentenivået lenge vil vi etter hvert få problemer med press i økonomien og inflasjon, sier Bruce.

- Vi har jo egentlig aldri hatt veldig høy ledighet. Store deler av norsk økonomi har holdt seg relativt stram gjennom hele denne nedturen.

Kraftig vekst

Fremover vil denne situasjonen bare bli tydeligere, i takt med at veksten blir sterkere fremover, tror Bruce. Dette understøttes av at detaljhandelen steg svært kraftig i juli. Samtidig økte husholdningenes gjeld i august betydelig mer enn Norges Bank hadde sett for seg. Også boligprisene fortsetter å øke kraftig og er nå tilbake på "all time high" målt i nominelle priser.

I tillegg er tegnene på et internasjonalt omslag betydelig styrket og bedringen i finansmarkedene klarere.

- Nå er det viktig at ikke banken venter for lenge med å sette renten opp, slik at ikke boligprisene, samt kreditt- og forbruksveksten skaper nye problemer lenger frem, fastslår Bruce.

Les flere nyheter på E24

På forsiden nå