Kullforslag utløste SV-oppgjør med Stortinget

SVs Snorre Valen mener det ble drevet politisk skuespill av verste merke da Stortinget torsdag stemte ned forslaget om å trekke oljefondet ut av kull.

<p><b>POLITISK SKUESPILL:</b> På mange måter er denne debatten Stortinget på sitt verste, mener SVs Snorre Valen.<br/></p>

POLITISK SKUESPILL: På mange måter er denne debatten Stortinget på sitt verste, mener SVs Snorre Valen.

– På mange måter er denne debatten Stortinget på sitt verste, sa Valen i sitt innlegg.

For at debatten skal gå som forventet må alle partiene drive skuespill, framholdt han.

– Høyre må late som om det gjør særlig forskjell for dem om oljefondet investerer i kull eller ikke. Arbeiderpartiet må late som om de lenge har vært bekymret. KrF og Venstre må late som om de er helt sikre på at utredningen de har forhandlet fram, fører fram om et år. Frp må late som om de er interessert i klima, og jeg må late som om jeg er bestyrtet over KrF og Venstre, som lager flertall med Høyre og Frp i stedet for å være med og trekke oljefondet ut av kull, sa Valen.

I forsvar

I stedet for å angripe KrF og Venstre, tok han sentrumspartiene i forsvar.

– Jeg forstår KrFs og Venstres posisjon godt. De har gjort en god jobb i forhandlinger med Høyre og Frp, sa Valen.

SV-representanten fortsatte med å vise til at småpartiene i en årrekke har måttet kjempe miljøets sak mot langt større koalisjonspartnere.

– Dermed har ansvaret også blitt lagt hos de små partiene. Kjeften når ikke nok skjer, får de små partiene. Og de små partiene henvises til å angripe hverandre for det de ikke har fått til. Det orker jeg bare ikke mer, sa han.

KrFs Hans Olav Syversen mener Valens innlegg var godt.

– Det er en kjent sak at det er de små partiene som har pushet fram viktige endringer i norsk miljø- og klimapolitikk. Men slik er det nå også. Vi har fått gjennomslag for vårt syn på kullinvesteringer, framholder han.

Opprørt

Den vanligvis så sindige finanspolitikeren innrømmer glatt at han ble opprørt og indignert over anklager fra rødgrønt hold underveis i det som beskrives som en uvanlig opphetet debatt i stortingssalen.

– Det er langt over grensen for politisk etterrettelighet å påstå at KrF og Venstre har endret syn i denne saken og si at vi stemte mot egen overbevisning. Vi har vært konsistente hele veien, sier han.

Syversen viser til at KrF og Venstre så sent som i fjor vår ba den rødgrønne regjeringen utrede spørsmålet om oljefondets investeringer i kull.

– De rødgrønne ville ikke ta i dette da de satt i regjering, sier han.

KrF-representanten mener det er tid til en grundig utredning av spørsmålet før man konkluderer.

– Hva som er best for miljøet er det viktigste. Utredningen skal blant annet gi svar på om det kan tenkes at oljefondet ved å bruke sin eiermakt kan påvirke et selskap fra innsiden eller om det beste er å selge seg ut, sier han.

– Gidder ikke

Valen mener på sin side at Stortinget torsdag kunne ha vedtatt å trekke oljefondets investeringer ut av kull, ikke bare samlet seg om en utredning.

– KrF og Venstre er bundet av en samarbeidsavtale, som i daglig politikk veier tungt. Men det er en trist forestilling vi ser i dag, når det som egentlig er et stortingsflertall blir til en høyst usikker framtidig gevinst, sier han.

Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson mener det er synd at KrF og Venstre valgte å stemme med regjeringspartiene.

– Venstre og KrF har valgt å utrede framfor å handle. Med dette vedtaket må hele debatten starte på nytt når utredningen kommer om et år eller mer. Det er trist for norsk klimapolitikk, sier han.


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå