Vil stramme inn reglene for «Airbnb-utleie»

Regjeringen foreslår tak på korttidsutleie for å komme profesjonelle aktører som driver «leilighetshoteller» til livs.


<p><b>BEGRENSNINGER:</b> Politikere og organisasjoner vil unngå at det kjøpes opp leiligheter i de store norske byene for å drive omfattende kommersiell korttidsutleie.</p>

BEGRENSNINGER: Politikere og organisasjoner vil unngå at det kjøpes opp leiligheter i de store norske byene for å drive omfattende kommersiell korttidsutleie.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring to forslag om endringer i eierseksjonsloven, hvorav det ene dreier seg om innstramming av reglene for korttidsutleie.

Dette skriver departementet i en pressemelding.

– Vi er opptatt av å bidra til trygge bomiljøer og å hindre at profesjonelle aktører driver «leilighetshoteller» i boligsameier, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en kommentar.

Utleie gjennom Airbnb trekkes frem som eksempel av departementet, og generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund bekrefter at problemstillingen har blitt mer aktuell etter fremveksten av denne typen tjenester.

– I bygårder i de store byene er det åpenbart at leiligheter har blitt kjøpt opp med den hensikt å drive korttidsutleie gjennom plattformer som Airbnb. Det gjør at enkelte gårder får så mange enheter som ikke er faste boliger at det grenser til pensjonatvirksomhet, sier han til E24.

90 dager per år

Meyer påpeker at de ønsker å hegne om retten boligeiere har til å disponere sin egen bolig, men at de vil kommersiell virksomhet til livs.

– Vi mener at regjeringens forslag, med en vid ramme for korttidsutleie, ivaretar boligeiernes interesse med tanke på å kunne leie ut og tjene penger på leilighetene sine i helger og ferier, men gjør det uinteressant å kjøpe leiligheter utelukkende for å drive kommersiell korttidsutleie, sier han.

Lovendringsforslaget, som Huseiernes Landsforbund står bak i samarbeid med Leieboerforeningen, går ut på at korttidsutleie i eierseksjonssameier begrenses til 90 dager per år.

Med korttidsutleie menes utleie på døgn- eller ukesbasis i inntil 30 dager sammenhengende.

Departementet påpeker at det likevel vil være mulig å drive med normal korttidsutleievirksomhet, eksempelvis i opp til 45 av årets 52 helger.

– Begrunnelsen for forslaget er hensynet til bomiljøet. I sameier bor folk tett, og det er viktig at vi legger til rette for trygge og gode bomiljøer. Formålet med innstrammingen er å forhindre den intensive korttidsutleievirksomheten som unntaksvis skjer, men som er til stor belastning for naboene, sier Monica Mæland, og trekker frem økt støy, slitasje på fellesarealer og bruk av parkeringsplasser som eksempler.

Åpner for utleie i borettslag

Det er noe unntak i forslaget, blant annet vil ikke regelen gjelde dersom eieren kun leier ut deler av boligen, og heller ikke dersom boligen lånes bort uten betaling.

Sameiene skal under visse rammer kunne heve taket til 120 dager.

For eiere av andeler i borettslag kan endringen være en oppmykning. Det foreslås at eiere av borettslagsleiligheter skal kunne drive med korttidsutleie i 30 dager per år uten å måtte søke styret i forkant.

– Folk som bor i borettslag vil nå få en kjærkommen mulighet til leie ut boligen sin mens de for eksempel er på ferie. Mange mennesker opplever det som rigid når eieren ikke kan låne eller leie ut boligen sin for én uke eller to – uten å måtte søke styret om samtykke. Dette vil bety nye muligheter for dem som bor i borettslag – uten at brukereieprinsippet svekkes, sier Mæland.

Ber om innspill

Regjeringen påpeker for øvrig at det er innført restriksjoner på korttidsutleie i flere utenlandske byer med stor pågang av turister, blant annet Amsterdam og Barcelona, og at tilsvarende tiltak vurderes også Danmark.

Også andre steder i Europa har det blitt diskutert eller innført ulike former for regulering på Aibnb-utleie fordi det presser boligprisene opp og lokalbefolkningen ut.

Forslagene fra regjeringen er nå på offentlig høring frem til 6. august, og alle som vil kan komme med innspill.

– Jeg håper at flest mulig benytter seg av den muligheten, sier Monica Mæland.

Det andre forslaget som sendes på høring omhandler forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i samme sameie.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå