LO til kvinnekamp i lønnsoppgjøret

Pensjonsutgiftene i privat sektor gjør det dyrere for bedriftene å ansette kvinner framfor menn. Det vil LO gjøre noe med.

<p><b>LIKELØNN:</b> – Vi vil ha en profil som tar vare på de lavtlønte og samtidig sikrer økt likelønn mellom menn og kvinner, sier LO-nestleder Tor Arne Solbakken.</p>

LIKELØNN: – Vi vil ha en profil som tar vare på de lavtlønte og samtidig sikrer økt likelønn mellom menn og kvinner, sier LO-nestleder Tor Arne Solbakken.

- Tjenestepensjonsordningene i privat sektor vil trolig bli del av tarifforhandlingene med NHO. Vi vil ha brede, kjønnsnøytrale ordninger, sier LO-nestleder Tor Arne Solbakken til NTB.

Han ønsker å få flest mulig arbeidstakere over til den nye hybridløsningen – en slags mellomting mellom ytelses- og innskuddsbasert pensjon.

Solbakken erkjenner nemlig at de gamle ytelsesordningene er på vikende front, samtidig som han er skeptisk til innskuddsordningene, hvor arbeidstakerne bærer det meste av investeringsrisikoen.

Avvisende NHO

Slik tilfellet er nå, er pensjonssystemet i privat sektor til hinder for likestilling, mener LO. Forklaringen er at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn og dermed skal ha mer inn på sin pensjonskonto før de går av.

– Får vi mange nok over på hybridordningen, vil effekten av dette nulles ut. Og det er mye enklere å etablere brede, kjønnsnøytrale ordninger gjennom en tariffavtale, sier Solbakken til NTB.

Stortinget vedtok den nye loven om tjenestepensjon i privat sektor 4. desember, etter ekspressbehandling i finanskomiteen.

Partene i arbeidslivet skal evaluere det nye pensjonssystemet i 2017. NHOs representantskap gikk i fjor vår ut mot tariffesting.

– I sum har norske arbeidstakere gode pensjonsordninger. Det vi nå trenger er å styrke bedriftenes konkurranseevne, ikke nye kostnadsdrivende ordninger for våre bedrifter, uttalte NHO-sjef Kristin Skogen Lund i etterkant av møtet.

Hun viste til at alle bedrifter er forpliktet til å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte, som i tillegg har pensjon fra folketrygden å lene seg på.

Likelønn og heltid

LOs representantskap skal 18. februar samle seg om de konkrete kravene i lønnsoppgjøret.

– Vi vil ha en profil som tar vare på de lavtlønte og samtidig sikrer økt likelønn mellom menn og kvinner. Kamp mot sosial dumping og ufrivillig deltid vil også stå sentralt, sier Solbakken.

Lønnsoppgjøret blir det første etter framleggelsen av den såkalte Holden III-rapporten i desember. Det partssammensatte utvalget ber om at funksjonærenes lønn beregnes inn i den totale rammen i frontfagoppgjøret som omfatter konkurranseutsatt industri.

Tor Arne Solbakken vil ikke komme med noen prosentkrav foran lønnsoppgjøret, men antyder at det vil kunne bli mer moderat enn på lenge.

– Vi skal styrke konkurransen og opprettholde kjøpekraften for våre medlemmer, sier han.

LO-toppen sier det ikke nødvendigvis vil bli stilt krav om økt kjøpekraft denne gangen – og viser til at nordmenns kjøpekraft har økt med 40 prosent det siste tiåret.

– Det er dobbelt så mye som i Sverige og fem ganger mer enn i de 15 opprinnelige EU-landene. Kostnadsnivået i Norge er høyt, sier Solbakken.

LES OGSÅ:

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå