Lover rensing til spottpris

Et norsk selskap mener teknologien deres kan kutte utgiftene til CO2-rensing dramatisk.

Det norske selskapet Sargas mener at deres teknologi kan fange CO2 fra kullkraftverk for under 100 kroner tonnet. Det er langt lavere enn de rensekostnadene NVE har anslått for gasskraftverket på Mongstad. Til alt overmål skal prosessen klare å fange 95 prosent av CO2-utslippene, og det er mer enn de 85 prosentene som NVE regner med kan oppnås på Kårstø.

- Hvordan kan det ha seg at et lite og ukjent selskap sitter på en teknologi som er så mye bedre enn det de store aktørene kan by på?

- Vi har klart å samle en rekke dyktige ingeniører og kjemiteknikere. Og så er vi vel fordi ganske flinke på det vi driver med, sier Fleischer ubeskjedent.

Sargas vil bygge et kullkraftverk på Husnes i Hordaland i samarbeid med flere store industriselskaper, og samarbeider med blant andre Siemens om renseteknologien. Ifølge administrerende direktør Henrik Fleischer i Sargas kan teknologien også brukes i nye gasskraftverk, men den kan ikke installeres i eksisterende anlegg.

Årsaken er at renseprosessen er en integrert del av selve kraftverket.

Rensekostnaden pr. tonn vil bli høyere i et gasskraftverk enn i et kullkraftverk, fordi gasskraftverk slipper ut langt mindre CO2 enn kullkraftverk, men fortsatt betydelig lavere enn på Mongstad.

Nettopp derfor, og fordi rundt 40 prosent av elektrisiteten i verden produseres i kullkraftverk, er det i global sammenheng viktigere å få til rensing fra kullkraft enn gasskraft, påpeker Fleischer.

Allerede i mai skal selskapet starte et lite demonstrasjonsanlegg ved et kullkraftverk i Stockholm, for å bevise at teknologien fungerer. Planleggingen av kullkraftverket i Hordaland er også i gang. I tillegg til vanlige konsesjoner vil kraftverket være avhengig av at staten forplikter seg til å ta imot CO2-en.

På forsiden nå