Maner til ro mellom Hagen og Stoltenberg

Svein Gjedrem mener både Hagen og Stoltenberg må besinne seg.

I sin årstale til landets maktelite maner sentralbanksjef Svein Gjedrem til ro mellom investor Stein Erik Hagen og Jens Stoltenberg.

I et lengre resonnement forklarer Gjedrem at norsk økonomi fungerer mye bedre etter dereguleringene og liberaliseringene på 1980- og 90-tallet. Det har hele Norge tjent på.

Høy lønnsvekst

Lønningene til norske arbeidstakere har steget med 45 prosent siden 1990, justert for inflasjon.

Men kapitalistene har tjent enda mer.

- Omleggingen av den økonomiske politikken la til rette for oppfinnere og nyskapere og for et marked for egenkapital og lån. Det har gitt omstillinger i næringslivet, økt produktivitet, reallønnsvekst for arbeidstakerne og mange arbeidsplasser, men også svært gode inntekter for de entreprenører og forretningsfolk som har lykkes, sier Gjedrem.

Må tåle rikdom

Men det må vi tåle, synes sentralbanksjefen.

- Vi må vel da lære å leve med våre nyskapere og kapitaleiere, og de må leve med det samfunnet som har gitt dem gode vekstvilkår, legger han til.

Han nevner ikke navn, men det skal ikke mye fantasi til for å forstå at sentralbanksjefen sikter til debatten mellom Hagen og Stoltenberg.

I romjulen sammenliknet Hagen Norge med Øst-Europa under kommunismen. Han angrep også formuesskatten. Stoltenberg har slått kraftig tilbake, og mener at Hagens egen formue er et bevis på at Norge ikke er som Øst-Europa.

På forsiden nå