- Innen dette er borte vil jeg ikke tro på noe regjeringen sier om produktivitetsvekst

McKinsey-direktør Svein Harald Øygard mener høyskoler som får 15.000 kroner i statlig bidrag per student som gjennomfører Personlig Trener-utdannelse på Bali, er et prakteksempel på norsk pengesløsing. Siv Jensen er enig.

<p><b>RASENDE</b>: McKinsey-topp og krise-finansminister på Island, Svein Harald Øygard, mener statlig støtte til norske studenter som utdanner seg til personlig trener på Bali, er noe regjeringen må rydde opp i dersom den skal være troverdig i produktivitetsarbeidet.<br/></p>

RASENDE: McKinsey-topp og krise-finansminister på Island, Svein Harald Øygard, mener statlig støtte til norske studenter som utdanner seg til personlig trener på Bali, er noe regjeringen må rydde opp i dersom den skal være troverdig i produktivitetsarbeidet.

Finansminister Siv Jensen (Frp) ble tirsdag møtt med klar beskjed fra Svein Harald Øygard - sentralbanksjef på Island etter finanskrisen, statssekretær i Brundtland-regjeringen og nå direktør i McKinsey - på NHHs vårkonferanse i Bergen:

- Det er et paradoks: Norge er i dag best i Norden på makro. Samtidig er vi dårligst i klassen på mikro, sa McKinsey-direktøren under sitt foredrag «Norge sett utenfra».

Svak norsk produktivitetsvekst har siden sentralbanksjef Øystein Olsens årstale i 2013 vært et hett tema på norske økonomer og politikeres lepper.

Etter at den borgerlige regjeringen i vinter nedsatte en produktivitetskommisjon, har finansminister Siv Jensen (Frp) denne uken foretatt en real signingsferd som produktivitetens forkjemper.

Det startet mandag med et topptungt seminar i Finansdepartementet, og fortsatte tirsdag på Norges Handelshøyskole (NHH)s vårkonferanse i Bergen, under temaet «Er Norge rigget for vekst».

Raser mot PT-utdanning

McKinsey-toppens mest konkrete eksempel på uproduktiv bruk av den norske oljeformuen er hentet fra utdanningssystemet:

- Det er sjelden jeg blir rasende, men da jeg så dette i avisen ble jeg rasende. I stedet for å sende pengene til toppskoler og der pengene skaper produktivitet.., sa Øygard til den fullsatte NHH-salen.

McKinsey-direktøren er nemlig svært lite imponert over at visse høyskoler får 15.000 kroner i bidrag per student for hver elev som gjennomfører Personlig trener-utdannelse på Bali, selv om undersøkelser viser at muligheten for at studentene får benyttet kompetansen i yrkessammenheng, er minimal.

- Man tenker jo at det alltid er greit å vite litt om trening, men innen dette er borte vil jeg ikke tro på noe regjeringen sier om produktivitetsvekst, sa McKinsey-direktøren, hvorpå finansministeren kontret raskt:

- Jeg er helt enig, slik kan vi ikke ha det. Dette er vi allerede i gang med å se på, sier Jensen.

- 30 prosent dårligere på «alt»

<p><b>TRENDY</b>: Vårkonferansen på Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen handler om produktivitet - Finansdepartementets favorittord for tiden.<br/></p>

TRENDY: Vårkonferansen på Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen handler om produktivitet - Finansdepartementets favorittord for tiden.

Øygard sa under debatten at han er spesielt bekymret for det han mener er en for høy, norsk pengebruk innen utdanning og forskning, sett i forhold til de resultatene Norge oppnår i de samme sektorene.

Ifølge Øygard viser analyser fra McKinsey at det er god grunn til å se på Norges relativt svake resultater målt mot våre handelspartnere og naboland.

<p>Svein Harald Øygard fra McKinsey.</p>

Svein Harald Øygard fra McKinsey.

For sammenligner man økonomisk «output», eller produksjon, fra disse sektorene i de nordiske landene, finner man ifølge McKinsey store forskjeller.

Konsulentselskapets analyser viser at vi i Norge bruker en tredel mer ressurser på utdanning sammenlignet med våre naboland, men likevel har vi svakest utvikling i produktivitet.

Innen forskning bruker vi også mest penger, men er også der «dårligst» målt i siteringer og produserte rapporter, ifølge McKinsey.

Ifølge Øygard har vi faktisk til gode å finne sektorer der Norge ikke ligger 30 prosent dårligere målt etter mikroindekser, enn våre naboland.

- Trenger 3 prosent årlig

- Vi trenger en produktivitetsvekst på tre prosent årlig for å skape rom for det lønnsnivået man i dag er vant med. Produktiviteten må betraktelig opp for å holde tritt med forventningene vi i dag har til økonomien, sier McKinsey-direktøren.

Og deretter retter han pekefingeren mot Jensen og regjeringen.

Ifølge konsulenttoppen er det nemlig fremdeles mye regjeringen må ta tak i for at landet skal kunne holde tritt med den økonomien oljen har gitt oss.

Lover ny skattedebatt

Finansminister Siv Jensen uttrykte overfor forsamlingen i NHH-auditoriet torsdag at det er først og fremst er innovasjonsevnen Norge må forbedre.

Og ifølge Jensen bør skattesatsene reduseres for å invitere til økt innovasjon og entreprenørskap.

<p><b>SKATTEDEBATT</b>: Finansminister Siv Jensen sa til forsamlingen på NHH at hun mener skattesatsene bør ned.<br/></p>

SKATTEDEBATT: Finansminister Siv Jensen sa til forsamlingen på NHH at hun mener skattesatsene bør ned.

- Vi har sett at dårlig kapitaltilgang kan bremse gründervirksomhet. Bedriftsskatten kan virke som et hinder. Den er det aller mest skadelige for økonomisk vekst, sammen med skatt på personlig inntekt. I Sverige ligger skattesatsene på 22 prosent, sier Jensen før hun legger til:

- Vi trenger virkelig en ny prinsipiell skattedebatt her i landet.

I arbeidet som regjeringen og Finansdepartementet nå har startet for å finne ut hvordan norsk produktivitet skal bli høyere, kan man trolig altså vente at deler av debatten vil gå på skattemessige endringer.

Samtidig viser analyser at selv små endringer vil kunne bidra stort:

- Det er stor forskjell på det fremtidige inntektsnivået om vi får en produktivitetsvekst som de siste åtte årene, eller som i årene før 2005. Klarer vi å øke produktivitetsveksten med 0,2 prosentenheter per år vil det bety mer for vår velstand 50 år frem i tid enn hele oljeformuen, fastslo Jensen.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå