Misliker nytt Gjedrem-mål

Kristin Halvorsen like ikke Norges Banks inflasjonsmelding.

Kristin Halvorsen er ikke imponert over Norges Banks nye tallfesting av inflasjonen, KPIXE, skriver Finansavisen.

I sin kritikk av KPIXE viser Finansdepartementet og Kristin Halvorsen til at Norges Bank Watch mener det er ugunstig med et mål på inflasjonen som ikke kan etterprøves.

Dette kom frem av Kredittmeldingen 2008 fra Finansdepartementet.

Les også: Frykter ikke ny bankkrise

Målet med KPIXE

Målet med KPIXE er å eksludere kortsiktige svingninger i energipriser, men samtidig inkludere trenden til energipriser over tid.

Det hevdes, ifølge Finansavisen, at metoden nettopp gir store svingninger på et mål som, ideelt sett, skulle eliminere tilfeldige svingninger.

Statssekretær Olav Axelsen i Finansdepartementet vil ikke si noe om Kredittmeldingen bør oppfattes som kritikk av Norges Bank.

Flere E24-nyheter

På forsiden nå