Nekter å skatte for ambassadeluksus

Disse luksusboligene nekter norske ambassadører å skatte av.

Ambassadørene topper lønns- og tilleggslisten i Utenriksdepartementet (UD).

De har også de aller dyreste boligene, med husleie betalt av staten.

Nyheten om at finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil at ambassadørene og andre UD-ansatte skal betale skatt av fordelen de har ved fri bolig i utlandet, har sendt sjokkbølger gjennom det norske diplomatiet.

BILDER: Her er luksusboligene norske ambassadører nekter å skatte av

Fagforeningene i UD har varslet streik, tildeling av utenlandsoppdrag er lagt på is, og den politiske ledelsen i departementet forsøker nå å finne en løsning med Finansdepartementet.

Om boligene ansatte ved norske utenriksstasjoner disponerer gratis skal skattlegges, blir det en enorm sum for flere av ambassadørene. Se inntektene til ambassadørene i feltet nede til høyre.

Svimlende husleie

En oversikt VG har innhentet viser at den norske ambassadørboligen i London har en årlig husleie på svimlende 19,6 millioner kroner - noe som ville gitt en månedsleie på over 1,6 millioner kroner.

De øvrige 15 ansatte ved ambassaden i London har årlige husleier på totalt 7,7 millioner kroner.

Dette er den i særklasse dyreste ambassaden. Men også i Moskva og Berlin blir det dyrt for ambassadørene om de må skatte av boligfordelen: Husleiene til ambassadørboligene i de to byene er på henholdsvis 4,9 og 4,3 millioner kroner i året.

På oversikten VG har fått tilgang til har også ambassadørboligene i Paris, Roma, Washington og Tel Aviv husleie i millionklassen.

Til sammenligning er embedsboligen i Sør-Afrikas hovedstad Pretoria "rimelig", med bare nær 340.000 kroner i husleie i året.

- London er spesielt dyr fordi vi har en leieavtale over hundre år, og fordi boligen også fungerer som residens for Kongen, sier ekspedisjonssjef i UDs serviceavdeling, Elin Johansen til VG.

Ambassadørboligene er uansett ikke private boliger i normal forstand, forklarer hun. Ambassadørene har representasjonsansvar, og det meste av arealet i boligene går med til det.

- Boligene blir dermed arbeidsredskap for Norge, sier Johansen.

- Dessuten har det store flertallet av UD-ansatte i utlandet mye enklere boliger, fortsetter hun.

Finansdepartementet la i statsbudsjettet opp til at boligene til ansatte ved norske utenriksstasjoner skal skattlegges fra 1. januar 2008.

Uklare om skatt

Til grunn legges en høyesterettsdom som fastslår at offentlig ansatte ikke kan ha skattefritak på fri bolig, ettersom privatansatte må skatte av slike fordeler.

Nøyaktig hvordan skatten skal regnes ut har Finansdepartementet vært meget uklare på.

De UD-ansatte har fått høre at boligene skal skattlegges etter hva de ville blitt prissatt til på et norsk marked, og at representasjonsdelen av boligene skal unntas skatt.

HVA MENER DU?

Selv med en slik justering ville leien trolig blitt stiv for de 200 "private" kvadratmeterne av de totalt 1.200 kvadratmeterne i "edwardiansk stil" som ambassadør Bjarne Lindstrøm kan boltre seg på i London.

Lindstrøm, og ambassadør Bjørn Skogmo i Paris, ønsket ikke å kommentere saken overfor VG.

Ambassadør Einar M. Bull i Roma, som bor i en italiensk villa med en årlig husleie på nær 1,3 millioner kroner, sier til VG at han håper utenriksminister Jonas Gahr Støre sørger for at den planlagte skatten droppes.

- Det er et veldig fint bygg som egner seg utmerket til representasjon. Jeg hadde mottagelse for Venneforeningen for St. Olavs alteret her i går, men jeg kunne gjerne bodd i en liten leilighet i sentrum, sier Bull.

Støttes av Støre

Utenriksminister Jonas Gahr Støre gir de UD-ansatte full støtte i skattestriden, og har tatt saken opp i regjeringen.

Hva syns du - diskuter saken i feltet til høyre.

Støre var tidlig ute og sa at han mente at skattefri og gratis bolig under oppdrag i utlandet er en fordel de UD-ansatte ikke kan fratas uten at de tas med på råd.

Ansatte i UD oppfordres nå til å holde lokk på saken, men har fått interne løfter om at Støre legger "full kraft i arbeidet for en akseptabel løsning." VG får bekreftet fra Finansdepartementet at man er i dialog om saken.

- Utenriksministeren bekrefter at han støtter vårt syn på at dette er rettigheter vi har forhandlet oss fram til, sier nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i UD, Roald Næss.

Til E24-forsiden

På forsiden nå