Nøkkelgruppe sier ja til gresk gjeldssanering

Flere og flere kreditorer aksepterer avtalen om kutt i den greske gjelden.

PÅ OPPLØPSSIDEN: Den greske regjeringen må i løpet av dagen får tilstrekkelig mange kreditorer til å gå med på en gjeldssanering.
PÅ OPPLØPSSIDEN: Den greske regjeringen må i løpet av dagen får tilstrekkelig mange kreditorer til å gå med på en gjeldssanering.

Insitute of International Finance (IIF), som organiserer private investorer som har lånt penger til Hellas, melder om at 30 betydelige investorer som har lånt penger til Hellas har akseptert å ettergi store deler av gjelden

Det opplyser nyhetsbyrået Reuters.

De 30 investorene eier greske statsobligasjoner for 81 milliarder euro har akseptert en frivillig nedskrivning. Det utgjør 39,3 prosent av gjelden.

Reuters skriver at det gjør at mulighetene øker for at Hellas klarer å gjennomføre en frivillig ettergivelse av 100 milliarder euro i gjeld.

Ettergir 53,5 prosent

Bytteavtalen det refereres til, går ut på at eierne av greske statsobligasjoner godtar et nominelt tap på 53,5 prosent, ved å bytte inn statsobligasjonene med nye, som har lenger løpetid og lavere rente.

Dette skal redusere den greske statsgjelden med i overkant av 100 milliarder euro.

Europeiske myndigheter har konstruert bytteavtalen i et forsøk på å påføre kreditorene tap «frivillig». Dette er gjort for å unngå å utløse utbetalinger til investorer som har kjøpt forsikring mot mislighold på sine greske gjeldspapirer (CDSer - «credit default swaps», journ. anm.).

Ny tvangslov

Tirsdag la greske myndigheter likevel grunnlaget for å kunne presse investorene til å akseptere store tap mot sin vilje, da man innførte en ny lov, kalt «collective action clausul» (CAC).

Denne innebærer at obligasjonseiere som ikke ønsker å være med, kan bli påtvunget deltakelse i obligasjonsbyttet. For at loven skal kunne brukes, må imidlertid minimum to tredjedeler av obligasjonseierne har akseptert avtalen.

Blir deltakelsen lavere enn dette kritiske nivået, har myndighetene dermed også mistet muligheten til tvang, og avtalen forblir urealisert. Dermed får landet heller ikke kriselånet, og går med høy sannsynlighet en konkurs i møte.

E24 retter: E24 meldte først at kun 40 prosent hadde sagt ja til avtalen om gjeldskutt som om dette var totalresultater. Det stemmer ikke. E24 beklager.

På forsiden nå