Nordmenn har aldri hatt mer gjeld

Og nå kan uroen i verdensøkonomien føre til dyrere lån for Ola Nordmann, mener banksjef.

TØMMER SPAREGRISEN? Nordmenn har aldri før hatt mer i gjeld.
TØMMER SPAREGRISEN? Nordmenn har aldri før hatt mer i gjeld.

Nordmenn har aldri før hatt så mye gjeld som nå. Mange bekymrer seg for en ny økonomisk krise som resulterer i dyrere lån.

Og selv om Norges Bank onsdag besluttet å holde styringsrenten uendret, kan uroen i verdensøkonomien føre til dyrere lån for norske lånetakere.

- Selv om styringsrentene i Norge og internasjonalt skulle bli holdt lave i lang tid fremover kan uroen medføre økte risikopåslag for bankers opplåning og dermed dyrere lån også for husholdningene, sier administrerende direktør Raimond Pettersen i Bank2 til E24.

Bank2 etablerte seg høsten 2005 og er den eneste banken i Norge som tilbyr refinansiering av lån til folk med betalingsproblemer.

Økte renter og høyere arbeidsledighet, kombinert med en eventuell ny finanskrise kan føre til at nordmenn får problemer med å håndtere sine lån.

- Økning i arbeidsledighet og renter er de faktorene som først og fremst kan medføre at flere får problem med å betjene gjelden. Den uroen som er i finansielle markeder internasjonalt kan ikke utelukkes å medføre lavere vekst, til og med nedgang, i verdensøkonomien. Dette vil kunne påvirke ledighetsnivå også i Norge på noe lengre sikt, sier Pettersen.

INGEN DRAMATISK ØKNING: Administrerende direktør i Bank2, Raimond Pettersen, tror ikke på vesentlig økte renter.
INGEN DRAMATISK ØKNING: Administrerende direktør i Bank2, Raimond Pettersen, tror ikke på vesentlig økte renter.

Historisk høyt gjeldsnivå

Ved utgangen av juni hadde norske husholdninger 2.192 milliarder kroner i gjeld, gjeldsveksten fra juni i fjor til juni i år var 7,1 prosent - den høyeste gjeldsveksten siden desember 2008.

Til sammenligning utgjør det norske oljefondet rundt 2.919 milliarder kroner.

Pettersen i Bank2 ser at stadig flere nordmenn sliter med å betjene sin gjeld.

- Gjeldsbelastningen for norske husholdninger er på et historisk sett høyt nivå og stadig flere sliter med å betjene sin gjeld. Husholdningene har gjeld som utgjør om lag det dobbelte av sin inntekt. Kredittveksten er også økende etter å ha vært noe mer avdempet under og etter finanskrisen, sier han til E24.

Det er særlig én aldersgruppe som har tatt seg lån oppover ørene.

- I tillegg er det viktig å merke seg at gjeldsbelastningen er ujevnt fordelt. Hver syvende husholdning har en gjeld som utgjør mer enn fem ganger inntekten. Det er særlig i aldersgruppen 31-45 år at gjeldsbelastningen har økt mye de siste årene, poengterer Pettersen.

Lavt rentenivå

Flere har søkt banken om råd og hjelp for å få kontroll over sin gjeldssituasjon, etter å ha fått varsel om tvangssalg av bolig, fra sin ordinære bank.

Den historisk høye gjelden den norske befolkningen sitter med skyldes blant annet et historisk lavt rentenivå og skyhøye boligpriser.

- Selv om gjeldsbelastningen er høy, er rentene nå såpass lave at rentebelastningen er på et historisk sett lavt nivå. Etterspørselen etter gjeld henger nært sammen med utviklingen i boligpriser. Som kjent har disse, med unntak av korte perioder, vært stigende siden tidlig på 90-tallet, forteller Bank2-sjefen.

LES OGSÅ: Ny oppgang i boligprisene

- Tror ikke på økte renter

Men direktøren i banken mener nordmenn er i en særstilling og at folk ikke vil ha store  problemer med å betjene sin gjeld, og spår samtidig at Norge igjen vil gå klar av en eventuell ny finanskrise.

- Norge har lav arbeidsledighet, god reallønnsutvikling og lave renter. Jeg tror ikke uroen vil få dramatiske konsekvenser for norske husholdninger. Norsk økonomi er svært robust og jeg tror vi også denne gang vil komme gjennom uroen på en relativt grei måte uten vesentlig økt ledighet eller vesentlig økte renter, sier Raimond Pettersen til E24.

LES OGSÅ:

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå