Norges Bank sier vi får unormal lav rente i flere år

Og renten Norges Bank mener er «normal» har allerede falt betydelig.

<p><b>RENTEMØTE.</b> Sentralbanksjef Øystein Olsen redegjør for Norges Banks beslutning om å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.</p>

RENTEMØTE. Sentralbanksjef Øystein Olsen redegjør for Norges Banks beslutning om å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Før sa Norges Bank at et «normalt» rentenivå var fem prosent.

Men det var før, det. I en verden med superlave renter har Norges Bank gradvis nedjustert sitt anslag på hva de mener er «normal» rente.

«I våre prognoser har vi i det siste bygget på at en normal pengemarkedsrente her hjemme ligger rundt fire prosent, med en tilhørende normal styringsrente litt under fire prosent», skriver Norges Bank i sin siste Pengepolitisk rapport 1/14 og understreker at anslaget er usikkert.

Kan falle ytterligere

«Vi kan ikke utelukke at strukturelle utviklingstrekk i internasjonal økonomi kan føre til ytterligere fall i normalrenten,» skriver banken.

Bakgrunnen for de superlave rentene er at det i kjølvannet av finanskrisen har vært behov for reduksjon av gjeldsnivåene i mange land.

Det igjen har redusert aktiviteten i økonomien som man har forsøkt å motvirke gjennom å holde styringsrenter ned mot null og andre pengepolitiske tiltak for få opp aktiviteten.

- Krisen ikke over

Og selv om Norges Bank nå mener det går litt bedre hos Norges handelspartnere, er krisen på langt nær over.

«Det vil trolig ta mange år før den økonomiske situasjonen er normalisert,» skriver Norges Bank.

Det fører til at pengemarkedene ikke tror på en høyere pengemarkedsrente hos våre handelspartnere enn 1,75 prosent ved utgangen av 2017.

De lave rentene internasjonalt vil, ifølge Norges Bank, bidra til at det faktiske rentenivået i Norge vil ligge under det normale rentenivået selv om de økonomiske faktorene forøvrig skulle tilsi normal rente.

Bankene påvirker

Det faktiske rentenivået, som er en omtrentlig fortolkning av begrepet «nøytral rente» som Norges Bank bruker i sin rapport, blir også påvirket av at bankene tar seg mer enn normalt godt betalt for utlån fordi de vil bygge egenkapital for å møte strengere krav i årene som kommer.

«Både lavere renter enn normalt ute og høyere utlånsmarginer enn normalt er forstyrrelser som innebærer at den nøytrale renten trolig vil være lavere enn den normale renten i flere år fremover,» skriver Norges Bank.

Lang tid

Det medfører altså at det ikke bare vil ta lang tid til vi kommer tilbake til en situasjon hvor det er naturlig med et «normalt» rentenivå. Det vil også ta enda lenger tid før det faktiske rentenivået kommer seg opp til det normale.

Norges Banks konklusjon på det hele er at styringsrenten som i dag er på 1,5 prosent vil stige til 2,5 prosent i 2017.

Har bommet før

De understreker at alle slike anslag er beheftet med usikkerhet. Det kan de trygt gjøre.

For bare et halvannet år siden, i Pengepolitisk rapport 3/12, spådde de en styringsrente på 2,25 prosent i år og tre prosent neste år. Prognosen den gang tilsa at renten skulle ha gått opp allerede i fjor.

I stedet har styringsrenten nå ligget fast på 1,5 prosent siden mars 2012.Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå