Bankene strammet inn på utlån i andre kvartal

Nordmenn ønsket å låne mer i andre kvartal, men de ble litt vanskeligere å få, vier Norges Banks utlånsundersøkelse.


<p><b>UNDERSØKER BANKUTLÅN:</b> Norges Banks utlånsundersøkelse gjøres kvartalsvis og er en kvalitativ spørreundersøkelse om bankenes vurdering av etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis. Her sentralbanksjef Øystein Olsen.</p>

UNDERSØKER BANKUTLÅN: Norges Banks utlånsundersøkelse gjøres kvartalsvis og er en kvalitativ spørreundersøkelse om bankenes vurdering av etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis. Her sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norske banker rapporterte om en mindre innstramming i sine utlån overfor husholdningene i andre kvartal, kommer det frem i Norges Banks utlånsundersøkelse.

Bankene strammer dermed ytterligere litt inn på utlånspraksisen, etter å ha varslet og gjennomført innstramminger også i årets første kvartal.

Innstrammingen i andre kvartal begrunnes først og fremst med endringene i boliglånsforskriften.

Forskriften, som trådte i kraft fra 1. januar, innebærer blant annet at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøpere av sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital for å få lån.

I resten av landet blir kravet om 15 prosent videreført.

Liten økning i etterspørsel

Husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån økte litt i andre kvartal. Økningen var omtrent som ventet i første kvartal, skriver Norges Bank i undersøkelsen.

Det var ingen endringer i kredittpraksisen overfor foretakene. Etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak var også uendret – som forventet i første kvartal.

Venter uendrede utlånsrenter

Bankene melder at de tjente mer på utlån i annet kvartal, en utvikling de ikke hadde regnet med, skal vi tro undersøkelsen.

I undersøkelsen trekkes frem lavere finansieringskostnader som årsak til de bedrede marginene på utlån.

Dette vil imidlertid ikke komme Ola og Kari Nordmann til gode i form av lavere utlånsrenter. Bankene venter nemlig at både utlånsrenter og utlånsmarginer forblir uendret i tredje kvartal.

Les mer om utviklingen i bankenes finansieringskostnader, og hva dette betyr for boliglånsrenten din, her.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå