Norske banker tjente 93 millioner dagen

Dine renteutgifter blir bankenes gigantoverdskudd.

<p><b>MAKS-OVERSKUDD:</b> Det er ikke noe minimalt over DNB og andre norske bankers overskudd.<br/></p>

MAKS-OVERSKUDD: Det er ikke noe minimalt over DNB og andre norske bankers overskudd.

At norske banker tjener godt, er ingen nyhet. Men nå kommer tallene som forteller hvor mye norske banker håvet inn i 2013.

Og det er ikke småpenger, for å si det forsiktig.

For etter skatt er betalt havner norske bankers 2013-overskudd på 34.057 millioner kroner, viser Finanstilsynets resultatrapport for finansinstitusjonene som ble offentliggjort onsdag ettermiddag.

Det innebærer at bankene hver eneste dag tjente vel 93 millioner kroner.

Det samlede overskuddet i 2013 var 6.441 millioner høyere enn i 2012.

Økte renten

Og enda høyere kunne overskuddet ha blitt om bankene hadde vært tidligere ute med de renteøkningene som forarget mange i fjor vår. De fikk nemlig ikke full effekt før i 2. halvår i fjor, ifølge resultatrapporten.

«De fleste bankene økte renten på boliglån mot slutten av første kvartal 2013. Som følge av seks ukers varslingsfrist for rentehevning på eksisterende lån, fikk bankene full inntektseffekt av økte utlånsrenter først i tredje kvartal,» skriver Finanstilsynet.

Og med full effekt av renteøkningen ble overskuddet i fjorårets tre siste måneder på hele 10.183 millioner kroner.

Økte egenkapitalen

Banken lot mye av det store overskuddet for i fjor bli i banken og ligger godt over minstekravene til egenkapital. De har også kommet et godt stykke på vei i forhold til de nye og strengere kravene som innføres gradvis frem til sommeren 2016.

- Bankene har bygget kapital og de må fortsette å bygge kapital, sier direktør for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet Emil R. Steffensen i Finanstilsynet til E24.

Ifølge Finanstilsynet har norske banker nå en såkalt ren kjernekapitaldekning på 12,2 prosent, mens kravet fra sommeren 2015 når kravet om en motsyklisk kapitalbuffer slår inn er 12,0 prosent.

- Kan man si at bankene allerede har nådd kravet som gjelder fra 2015?

- Til det er det to ting å si. Det ene er at kravet gjelder alle bankene og ikke et gjennomsnitt. De små bankene har høyere kapitaldekning enn de store, for eksempel. Det andre er at vi vil påregne at bankene bygger en margin i forhold til minstekrav og bufferkrav. Vi er ikke tjent med at bankene balanserer på kanten av kravene, sier Steffensen.

Bra med solide banker

Han ønsker ikke å melde seg på i debatten om hvorvidt bankene nå tar for høye renter sine boliglån og andre.

- Det er bankene selv som må fastsette sine renter. Men bankenes rentemarginer bestemmes at en hel rekke faktorer i tillegg til kapitalkrav, sier han og håper E24s journalist tar med i artikkelen at vi er heldige som lever i et land med solide banker.

For så heldige har de ikke vært på Island og på Kypros. Eller Irland, Hellas og Spania.


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå